Comparteix:

12.0 - ASSOCIACIÓ EDUCANT EN COLORS - Suport Informàtic

Associació Educant en Colors, per una educació viva i respectuosa

 

Educant en Colors som PERSONES d’edats, moments i espais diferents que volem aconseguir un canvi en el model educatiu predominant per esdevenir un model que acompanyi a l’infant o al jove, des d’una educació viva i respectuosa, i que li permeti el desenvolupament dels seus processos espontanis.


Som EDUCADORS que ens sentim cridats a defensar l’educació com l’acompanyament d’aquests infants i joves en la integritat del seu camí vital. Fonamentant aquesta educació en la capacitat innata de la persona humana per guiar els propis aprenentatges a partir dels seus desitjos i interessos, i de les seves necessitats. Estem profundament convençuts que, gràcies a aquest acompanyament, l’infant pot SER en essència i créixer en coherència.

 

Descripció del voluntariat:

Totes les persones implicades en el projecte som voluntàries, excepte les educadores que estan dia a dia amb els infants; i, per tant, la major part de les tasques de gestió ho fem fora l'horari laboral. Tot allò relacionat amb les TIC s'ha de tirar endavant, però necessitem un cop de mà.

Hi ha dos principals vectors de treball: pàgines web i BDD interna.

Tenim dues pàgines web que estan força actualitzades, però cal acabar-les, i s’ha projectat una tercera seguint la mateixa estructura que les anteriors . Tenim un WordPress multisite ja configurat i només falta afegir els continguts donats (no caldria que el voluntari desenvolupi continguts) jugant amb el propi CMS i un ús bàsic de HTML5 i CSS. Seria interessant poder estudiar la resposta de les webs a pantalles de dispositius mòbils.

En quant al desenvolupament de la BDD interna, la tasca a desenvolupar seria identificar les necessitats, el seu disseny i la seva implementació. Pensem basar la nostra base de dades en un sistema MySQL i una UI online (per exemple, basada amb Xataface) per gestionar la informació de l'entitat i de l'espai educatiu. Vetllar per la seguretat en l’àmbit protecció de dades és un factor clau, malgrat d’això últim serà responsabilitat de l’acompanyant.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

La persona voluntària posarà en pràctica els seus coneixements en el disseny i implementació de bases de dades o el desenvolupament gràfic de pàgines web en un projecte viu i real. Ens agradaria que la persona voluntària se senti partícip i s'impliqui en el nostre projecte més enllà del purament TICs, si té la disponibilitat i la vocació per fer-ho.

Dates: 2n quadrimestre o període de vacances.

Ubicació: C. Major, 66, baixos. Sant Esteve de Palautordera (el Vallès Oriental).

Horari: A convenir amb les persones voluntàries. Malgrat la seu social està a Sant Esteve de Palautordera, la major part de la feina es pot fer remotament (horari flexible).

Places: 1 o 2 voluntaris o voluntàries. Un/a per cada àmbit.

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

La persona voluntària ha de ser suficientment autònoma com per anar desenvolupant les tasques acordades, tot i que sempre estarà acompanyada per la persona responsable de les TIC de l’associació (que treballarà paral·lelament amb el voluntari).

A nivell formatiu, es demanen coneixements bàsics de Wordpress, HTML5 i CSS (en el cas de treballar en la web) i de SQL i PHP (en el cas de desenvolupar la BDD).

La col·laboració implicarà firmar un contracte voluntariat, de confidencialitat de dades i, si escau, s’haurà d’aportar el certificat de delictes de naturalesa sexual (es pot fer per via electrònica i és gratuït) ja que el col·lectiu amb el qual es treballa són menors d’edat.