Comparteix:

13.1 - MINERIA PEL DESENVOLUPAMENT - Pàgina Web

Mineria pel desenvolupament

Mineria pel Desenvolupament (MPD) és una ONG sense ànims lucratius fundada des de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa amb el desig de millorar les condicions de treball de les persones que arreu del món tenen en la mineria la seva font d’ingressos.

Les persones que participen en aquesta organització ho fan de manera voluntària, sense rebre a canvi cap remuneració econòmica.

Des de MPD estem segurs que es pot treballar la mineria d’una manera més tolerant amb les persones i el medi que les que s’estan duent a terme actualment en molts indrets del món. Des de la nostra ONG volem ajudar a millorar en el possible, aportant els coneixements tècnics necessaris pel bon fer de les labors mineres en tots aquells llocs on es sol·liciti la nostra col·laboració.    

En els projectes de cooperació MPD treballa conjuntament amb les seves contraparts, que són les organitzacions socials autòctones que lluiten pel desenvolupament i la justícia social a la zona i que comparteixen principis bàsics amb MPD o organitzacions públiques com són les universitats.

 

Descripció del voluntariat:

La pàgina web de l'entitat es va crear fa temps i està desactualitzada tant pel que fa a disseny com al contingut. Es tracta, per tant, de fer una pàgina web nova.

Els continguts d'aquesta pàgina serien molt simples, es podrien resumir en els següents:

- Descripció de l'entitat
- Projectes realitzats (text + fotos)
- Esdeveniments que es fan al llarg del temps
- Contacte

La pàgina es podrà fer en WordPress o en qualsevol altra eina, tal com prefereixin les persones voluntàries. No obstant això, haurà de permetre que la resta de membres de l'entitat puguin actualitzar-la.


Dates: Durant el 2n Quadrimestre o el període de vacances.

Ubicació: EPSEM

Horari: A concretar amb els voluntaris o voluntàries.

Places: 2

Hores de dedicació mínimes: 60 hores (2 ECTS).

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Es valoren coneixements en Wordpress, ja que la pàgina web està feta amb aquesta eina. En el cas que no tingui se li facilitaran eines per formar-se en Wordpress.