Comparteix:

3.0 - COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE SEC - Formació en Informàtica Bàsica

Coordinadora d'Entitats del Poble Sec

 

Descripció entitat:

La Coordinadora d’Entitats del Poble Sec és una entitat del Tercer sector que s’encarrega de dur a terme diferents projectes socials conjuntament amb unes 120 entitats del barri que hi estan afiliades. Duen a terme plans d’acollida pel col·lectiu de nouvinguts i fan cursos de formació, d’inserció laboral, acompanyament als usuaris (recerca d’habitatge o de feina), assessorament jurídic, etc.

A més a més gestiona projectes d’inserció laboral en col·laboració amb l’Ajuntament del Districte de Sants-Montjuic i amb Barcelona Activa.

 

Descripció del voluntariat:

La coordinadora du a terme formacions en informàtica bàsica a joves i adults nouvinguts per tal que assoleixin les competències bàsiques que els facilitin l’accés a una feina. La col·laboració que es demana a les persones voluntàries consisteix a dur a terme una d’aquestes formacions a un grup d’usuaris de l’entitat.

Les tasques específiques són: adaptar el temari establert al nivell del grup, planificar les sessions i donar classes d’informàtica bàsica a joves i adults en temes com Word, Excel, PWP, Publisher o Canvas i sobre eines online com ara l’ús de correu electrònic.

Hi ha dos grups en funció de l’edat dels participants i cada grup te dos formadors. El grup de joves ja compta amb un formador assignat per la Coordinadora i, per tant, només necessita d’un voluntari.

 

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Les persones voluntàries col·laboraran en la formació d’un col·lectiu de persones en risc d’exclusió social i podran viure de primera mà el procés que segueixen per inserir-se laboralment a la societat.

 Dates:

1r i/o 3r trimestres. Cada grup de voluntaris/es pot cobrir un sol trimestre o, si ho vol, tots dos.

 Ubicació:

Casal Concòrdia (c/Concòrdia 33, Barcelona).

 Horari:

3.1 - Grup de joves: dimarts o dijous, de 11:30 a 14:00 h.

3.2 - Grup d’adults: dimecres, de 17:00 a 20:00 h.

 Places:

2 places per a la formació d’adults i 1 plaça per al grup de joves.

 Hores de dedicació mínimes:

60 hores (2 ECTS).

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Les persones voluntàries haurien de tenir una visió comunitària de la societat, ser responsables i tolerants, saber escoltar molt i adaptar-se a les necessitats del grup.