Comparteix:

6.0 - FUNDACIÓ COMTAL - Suport al Punt Òmnia - Formacions en Informàtica

Fundació  Comtal

 

Descripció entitat:

L’objectiu bàsic de la fundació és la inserció i educació d’infants, adolescents i joves en situació o en risc d’exclusió social. Donen suport laboral mitjançant plans d’ocupabilitat, de formació prelaboral i també formen part del Programa Incorpora. També ofereixen assessorament jurídic a les persones que el necessitin.

Pel que fa a nivell educatiu tenen un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE), una residència de joves tutel·lats, un centre obert on es dona suport educatiu i lúdic i una unitat d’escolarització compartida.

A més gestionen un Punt OMNIA, on s’ofereixen diverses formacions en informàtica.

 

Descripció del voluntariat:

La Fundació té diversos programes en marxa que necessiten suport en l’àmbit TIC:

6.1 - Casal d’estiu d’informàtica i robòtica per a adolescents d’entre 12 i 17 anys. Es volen fer formacions molt participatives en tecnologies com Adruino, Scratch...

6.2 - Acompanyament a usuaris amb pluridiscapacitat severa en les seves sessions informàtiques. Són tasques molt assistencials (ajudar-los a posar música, fer activitats sensorials).

6.3 - Espai “Construeix-te”, prelaboral. Ajudar a donar classes d’informàtica bàsica en temes com ara word, redacció de cv, mail, borsa de treball...

6.4 - Programa de Formació i Inserció (PFI), a través del qual 16 joves estudiants d’hosteleria i restauració reben formació en informàtica per aplicar-la a aquest camp. Ajudar el professor a donar les classes i a resoldre els dubtes que plantegin els participants.

 

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Conèixer de primera mà la realitat i el procés d’integració d’un col·lectiu de persones en risc d’exclusió social. Aprendre i fer activitats amb noves tecnologies en l’àmbit educatiu.

 Dates:

Variables, en funció de cada projecte.

 Ubicació:

A la seu de l’entitat, al carrer del Forn de la Fonda 5, Barcelona.

 Horari:

 1. Casal d’estiu: del 25 de  juny al 6 de juliol de 9:00 a 14:00 h.
 2.  Acompanyament: dimarts de 10:15 a 11:15.
 3.  Espai “Construeix-te”: dilluns i dimecres de 11:30 a 13:30 h (un grup els dilluns i un altre els dimecres).
 4.  Programa de Formació i Inserció: dijous de 15:00 a 17:00 h.

 Places:

 1. Casal d’estiu: 1 o 2 persones.
 2. Acompanyament: 1 persona.
 3. Espai “Construeix-te”: 1 persona.
 4. PFI: 1 o 2 persones.

 Hores de dedicació mínimes:

 1. Casal d’estiu: 60 hores (2 ECTS)
 2. Acompanyament: 12 hores trimestrals (*).
 3. Espai “Construeix-te”: 24 o 48 hores trimestrals depenent si es va als dos grups (*).
 4. PFI: 24 hores trimestrals (*).

 (*): Aquests projectes s’han de combinar amb altres per arribar al mínim de 60 hores ( 2 ECTS).

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Han de tenir iniciativa i facilitat de comunicació. Pel fet de tractar amb menors s’haurà d’acreditar la falta de delictes de naturalesa sexual (tràmit gratuït que es pot gestionar online).