Comparteix:

5.1 - FUNDACIÓ PER L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS - Suport en comunicació

Fundació per l'Atenció a Persones Dependents

 

La fundació és una entitat sense ànim de lucre de caràcter benèfic assistencial que te com a principal objectiu atendre a persones en situació de dependència. Per fer-ho tenen diferents línies d’acció: tenen una residència i centre de dia per persones grans, fan atenció a domicili i compten amb un programa d’atenció a les families cuidadores.

La fundació te la seva seu social a Cornellà de Llobregat però dona suport a tota la província de Barcelona. Ara mateix compta amb uns 90 treballadors i 40 voluntaris per realitzar els seus projectes.

 

Descripció del voluntariat:

L’entitat centra tots els seus esforços en l’atenció a les persones que ho necessiten i, per això, sempre que ha hagut d’incorporar alguna eina informàtica ho ha fet amb la finalitat de donar-los suport en el seu dia a dia. Això ha anat generant la posada en marxa d’un seguit d’eines de comunicació amb les que compta la fundació però que no són gens cohesionats entre ells.

Les tasques a fer són: estudiar les configuracions i l’estat actual de la web, FB i Linkedin de la fundació juntament amb els 2 núvols que tenen i ajudar-los a endreçar i corporativitzar tot aquest material. Igualment, ajudar-los a dissenyar el pla de futur.

 

Què aportarà la participació a la persona voluntària:

Participar de primera mà en la creació d’una estratègia digital de la fundació. Conèixer de primera mà la seva feina i el col·lectiu de persones dependents.

Dates:

1r o 2n quadrimestre o període de vacances.

Ubicació:

Al local a Cornellà, Avinguda Salvador Allende 45.

Horari:

A convenir amb la persona voluntària.

Places:

1 plaça.

Hores de dedicació mínimes:

60 hores (2 ECTS)

 

Perfil de la persona voluntària i condicions:

---