Comparteix:

7.1 - FUNDACIÓ PARE MANEL - Suport Informàtic

Fundació Pare Manel

 

Descripció entitat:

La Fundació Pare Manel neix al 2004 com a continuació de la feina que feia el pare Manel ja des dels anys 70. La seva tasca és la de donar suport al col·lectiu de persones desfavorides dels barris de Verdum-Roquetes, en el Districte de Nou Barris. Els seus programes d’acció inclouen el suport als nens i joves de la zona mitjançant l’àrea d’infància, projectes d’inserció, casals d’estiu i un centre obert. També compten amb l’associació esportiva Babar per ajudar a dinarmitzar els joves, així com amb el programa Presons, que dona suport a famílies amb membres dins d’un centre penitenciari.

A més, gestionen el Punt Òmnia del Verdum i estan en procés de creació d’un Maker Lab per al barri.

 

Descripció del voluntariat:

La fundació necessita suport informàtic en molts àmbits, sobretot en revisió de hardware i configuració de dispositius. D’altra banda s’ha de donar suport al Punt Òmnia,  reinstal·lar el software Linux que hi ha i reconfigurar la conectivitat en xarxa, que s’ha perdut.

Les tasques a fer al maquinari de l’oficina són:

  • Reinstal·lar software
  • Connectar les diferents oficines en xarxa
  • Posar a punt el servidor per a 2 o 3 grups de treball
  • Estudiar com fer les còpies de seguretat
  • Pensar una solució al núvol de software lliure

 

Què aportarà la participació a la persona voluntària:

Veure de primera mà les diferents àrees de treball a través de les quals la fundació dona suport al barri. Conèixer el col·lectiu de persones que pateixen situacions d’exclusió i marginació social. Posar en pràctica els coneixements sobre xarxes, servidors i emmagatzematge de dades adquirits a la universitat.

 Dates:

1r o 2n Quadrimestre o període de vacances.

 Ubicació:

Al local de la Fundació, situat al carrer Favència 244, Barcelona.

 Horari:

A convenir amb el voluntari o voluntària.

 Places:

1 persona.

 Hores de dedicació mínimes:

60 hores (2 ECTS).

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Ha de ser una persona oberta, amb iniciativa per gestionar els projectes i les tasques que se’n derivin. Ha de tenir predisposició a fer servir software open source, que és el que fa servir la fundació.