Comparteix:

Associació Estel Tàpia

Descripció de l'entitat

Associació sense ànim de lucre que des del 1984 es dedica a la inclusió social i laboral de persones adultes en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Fem un procés d’inclusió social a través d’una formació a mida. La formació es una introducció a la cultura del treball i, a traves d’aquest procés formatiu, busquem l’equilibri de l’eix social i l’eix productiu. Treballem amb persones excloses socialment per diferents motius: discapacitats psíquics, físics, gent que es troba en una greu situació social, etc. Unim tots els esforços per donar-los una sortida laboral, al nostre centre aprenen hàbits de treball, hàbits que s’han perdut per diferents raons i donem una segona oportunitat a aquestes persones a traves de un taller Pre-laboral.

Dates i ubicació

Període a determinar entre octubre 2015 i novembre 2016.
Horari: a convenir segons la disponibilitat del voluntari
Lloc on es realitzarà l’activitat: Associació Estel Tàpia (C/de l’Om 7-9, barri del Raval, Barcelona)

Programa/projecte en què s’integra l’activitat

Projecte ENDAVANT

Descripció de les tasques a realitzar

Possible col·laboració en diferents àrees, en funció dels interessos i capacitats del/de la voluntari/a. Tenim necessitat de suport en la formació bàsica en TIC per persones que es troben en una greu situació de exclusió social. També tenim la necessitat de ajuda en el desplegament de la nostre pàgina web (www.esteltapia.org)

Les tasques formatives es poden desenvolupar en el marc del nostre projecte ENDAVANT, que consta de 14 mòduls formatius un dels quals es refereix a les TIC. Les persones a les quals atenem són persones que mai a la seva vida han tocat un ordinador i és per això que donem tanta importància a la formació en aquest àmbit, que serà de gran ajuda per a la futura inserció laboral de aquest col·lectiu tan fràgil. La nostra aula formativa es desenvolupa en dos moments: dilluns i dimecres de 9 a 11 h. del matí i desprès es replica el mateix els dimarts i dijous de 15 a 17 h. de la tarda. No cal disponibilitat en totes dues franges, seria suficient amb una, l'horari que no es pugui cobrir es coordinaria amb un dels nostres educadors, que se'n faria càrrec.

 

Pel que fa a la col·laboració amb la nostra pagina web, l'horari s'acordaria amb el/la voluntari/a.


Què aportarà l'entitat al voluntari ?

D'acord amb el Pla de Voluntariat, l'entitat busca suport en la societat de persones que estiguin disposades a oferir un servei, estiguin sensibilitzades amb el col·lectiu amb què treballem i facin un procés d'aprenentatge intern que els permetrà conèixer altres realitats del nostre entorn.