Comparteix:

FUNDACIÓ JUAN CIUDAD/ VOLUNTARIAT SANT JOAN DE DÉU (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

Descripció de l'entitat


El voluntariat és una forma de solidaritat que representa un valor afegit en l'atenció i que és constitutiu dels nostres centres i no opcional, representa un valor afegit en l'atenció. El voluntariat està integrat en el projecte assistencial i forma part del personal dels nostres centres, on té el seu espai i les seves funcions pròpies. El que no faci un voluntari es queda sense fer. El voluntariat no és mà d'obra barata ni tampoc suplències o pràctiques professionals.

 

L'any 2003 l'Associació de Voluntaris Sant Joan de Déu desapareix com a tal i el seu funcionament i organització passa a integrar-se en la FUNDACIÓ JUAN CIUDAD amb el nom de Voluntariado San Juan de Dios.

Aquesta Fundació es constitueix amb l'objectiu de promoure la investigació, la formació, l'assistència i la cooperació tècnica en els camps sanitari i social, així com per afavorir el desenvolupament humà, la qualitat de vida i la millora de la prevenció, assistència i rehabilitació dels que pateixen malalties, alcoholisme, drogoaddicció o qualsevol tipus de marginació i pobresa. 

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials, docents i de recerca integrats en dos grans àmbits: Hospital General i Salut Mental. Aquesta estructura permet proporcionar una atenció integral de qualitat, tant en l'aspecte sanitari com social, potenciant a més un model proactiu de serveis de base comunitària. En l'àmbit de Salut Mental, inclosa la xarxa penitenciària, s'ha desenvolupat un ampli conjunt de dispositius especialitzats en salut mental i rehabilitació d'adults en el territori. En l'Hospital General es potencien fórmules d'atenció innovadores per a evitar estades hospitalàries convencionals, impulsant l'atenció ambulatòria.

 

Totes les persones que formem part del Parc Sanitari Sant Joan de Déu treballem en equip per oferir un projecte comú i amb sentit. Un projecte en què l'eix central és proporcionar una assistència integral i de qualitat als/les nostres usuaris/es, amb la promoció i la defensa del seus drets per tal que puguin viure una vida digna. I això sense oblidar, també, que cal tenir cura de les seves famílies i del seu entorn més proper.

 

Dates i ubicació

Període en què es realitzarà l’activitat: a concretar entre octubre i juny, segons disponibilitat de l’estudiant.

Horari: a concretar entre les 9 h i les 19 h  segons disponibilitat de l’estudiant.

Lloc on es realitzarà l’activitat: Equip de Solidaritat del Parc Sanitari Sant Joan de  Déu, a Sant Boi de Llobregat. C/Dr. Pujades 42.


Programa/projecte en què s’integra l’activitat

Departament de Desenvolupament Solidari (Voluntariat)


Descripció de les tasques a realitzar

Crear un aplicatiu informàtic per a què els voluntaris puguin registrar -a través d'un ordinador o bé un terminal mòbil (app)- l’avaluació diària de la seva activitat en comptes de fer-ho en paper. Aquest suport permetrà millorar el registre i avaluació de l'activitat que realitza el voluntariat.


Què aportarà la participació al voluntari/a?

Conèixer l'activitat dels nostres centres en el marc d'un ampli equipa de voluntariat. Està previst elaborar un estudi-recerca, sobre la incidència del voluntariat en tots els agents implicats en base a la informació recollida en el registre-avaluació de l'activitat de voluntariat gràcies al desenvolupament d'aquest nou aplicatiu informàtic.