Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Formació / Postgrau i màster / Titulacions pròpies de la UPC

Titulacions pròpies de la UPC

Us presentem a continuació màsters i postgraus que ofereix la Fundació Politècnica de Catalunya, específicament vinculats a l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

[Màster]: Desenvolupament Urbà i Territorial
Gestió i Transformació de les Ciutats a Països en Desenvolupament

Es tracta d’un Màster que té per objectiu ampliar la formació de professionals dedicats al desenvolupament local, involucrats en la gestió i transformació de les ciutats en països en vies de desenvolupament, fonamentalment d'Amèrica Llatina -emfatitzant l'intercanvi de coneixements i experiències, a més de l'establiment de xarxes per a la cooperació i el desenvolupament. L'objectiu del màster és capacitar professionals competents per a analitzar, avaluar, diagnosticar i establir les línies per a l'acció pública en el camp de l'arquitectura, l'obra i serveis públics, l'ordenació, la planificació urbana, gestió de la ciutat, del territori i del medi ambient; assolint condicions de vida per al conjunt de la població i el teixit comunitari per a reorganitzar el territori.

[Més informació]

[Màster]: Arquitectura i medi ambient: Integració d'energies renovables a l'arquitectura

En el moment actual, l'arquitectura ha de ser plenament conscient de les necessitats mediambientals i ha de respondre amb el disseny als plantejaments d'entorns humans més sostenibles. En aquesta aproximació, el tema de l'energia és de gran importància i no només passa per l'aprofitament de les energies naturals sinó també per la bona integració d'aquestes en els edificis i les formes urbanes. Es tracta de recuperar per a l'arquitectura els aspectes tècnics i estètics positius de la integració de components energètics naturals en els edificis i en l'entorn.

[Més informació]

[Màster]: Arquitectura i sostenibilitat: Eines de control del disseny i tècniques de control medioambiental

Aquest màster parteix de la consideració que l'arquitectura del futur estarà sotmesa a dos tipus d'influències: l'Ecologia i l'Alta Tecnologia. A partir d'aquesta premissa i coherentment amb els principis del desenvolupament sostenible, la primera part del màster d'Arquitectura i Sostenibilitat proporciona una formació enfocada a entendre, conscienciar i saber minimitzar l'impacte en el seu entorn ambiental, dels edificis en particular i del creixement urbà en general, sense superar els límits de suport dels ecosistemes, mantenint al mateix temps les condicions de confort.

[Més informació]

[Màster]: Planificació urbana i sostenibilitat

Oferir propostes viables de desenvolupament sostenible, però sense renunciar a fer ciutat. Aquest és l'objectiu d'aquest màster, que vol donar eines als professionals que treballen en l'àmbit de la planificació territorial en general i, concretament, a tots aquells especialitzats en com fer aquest compatible amb el medi ambient. La manera com es dissenya un projecte urbanístic, com s'integra dins el territori i com afecta la qualitat mediambiental de l'entorn són conceptes que formen part d'una arquitectura sostenible. La regulació del sòl té un paper fonamental en el camí cap a un futur més sostenible, i així ho han establert una àmplia sèrie d'estudis i d'estratègies de política pública, tant a nivell nacional com en el marc europeu.

Han passat ja aquells anys en què les metròpolis creixien sense cap control, de forma desordenada i caòtica i obviant la capacitat limitada d'aquestes per absorbir habitants i oferir-los els recursos necessaris per a la seva vida diària. A l'actualitat, les administracions públiques vetllen per garantir l'abastament d'aquests recursos (aigua, electricitat, gas, recollides d'escombraries...) i han dissenyat projectes per construir ciutats sostenibles: entre aquests instruments estan les Agendes 21 locals. Es tracta de polítiques transversals que van des de tenir en compte la mobilitat, el paisatge, els residus o l'estructura urbana.

[Mésinformació]

[Postgrau]: Gestió ambiental

L'Escola d'Enginyeria d'Igualada (Universitat Politècnica de Catalunya) organitza aquest postgrau on es tracten de forma general els temes ambientals relacionats amb el món empresarial. D'aquesta manera els participants tenen una visió més global i disposen, en acabar-lo, de les eines i coneixements necessaris per poder aprofundir o especialitzar-se en els temes que més els interessin i, per tant, aplicar-ho en la seva vida professional i personal.

Es desenvolupa la problemàtica ambiental associada a les emissions atmosfèriques, les aigües residuals i els residus sòlids; així com el control d'aquesta contaminació, la legislació aplicable i les tècniques de prevenció (mesures encaminades a reduir-la al màxim).

També es comenten la problemàtica ambiental i les solucions aportades per alguns sectors industrials com: el paperer, l'adober, el cimenter, l'energètic, etc.

Per finalitzar s'estudien eines que permeten a les empreses anar millorant el seu comportament ambiental com: els sistemes de gestió ambiental (ISO 14000 i EMAS), l'ecodisseny de productes, l'ecologia industrial, etc. I es dóna una visió de les actuals tendències en matèria ambiental (política integrada de producte, etc.).


[Mésinformació]

[Postgrau]: Sistemes d'aigua: les costes, els rius, l'agricultura

El Programa de Postgrau s'ofereix com a resposta a una necessitat d'aportar als arquitectes, i a professionals relacionats amb l'estudi del territori, l'instrumental complementari adequat per a la projectació del paisatge, en la temática específica del tractament de l'aigua i la gestió d'aquesta dins del territori. El Curs pretén ser una opció d'anàlisi i d'intervenció en el paisatge diferenciada de les més comuns, derivades de l'estudi del mateix a més gran escala.

La demanda d'estudis d'aquest tipus és àmplia i creixent, i fa necessària la proposta d'un programa com el que es presenta per tal de donar sortida a l'actual sensibilització per la temàtica paisatgística.

[Més informació]

[Postgrau]: Sistemes del verd: del verd urbà als espais naturals

El Curs de Postgrau s'ofereix com a resposta a una necessitat d'aportar als arquitectes, i a professionals relacionats amb l'estudi del territori, l'instrumental complementari adequat per a la projectació del paisatge, en la temática específica del tractament de la vegetació. El Curs pretén ser una opció d'anàlisi i d'intervenció en el paisatge diferenciada de les més comuns, derivades de l'estudi del mateix a més gran escala.

La demanda d'estudis d'aquest tipus és àmplia i creixent, i fa necessària la proposta d'un programa com el que es presenta per tal de donar sortida a l'actual sensibilització per la temàtica paisatgística.


[Més informació]