Comparteix:

El Pla UPC Cooperació 2015, a consulta de la comunitat universitària

16/06/2011

La fase d'elaboració de l'estratègia va concloure a l'abril, i del 15 de maig al 17 de juny s'exposa el Pla a la web del CCD per a que tota la comunitat universitària hi pugui fer aportacions o comentaris.

El procés d’elaboració d’aquest Pla UPC Cooperació 2015 és conseqüència, en primer lloc, de la manca llargament constatada d’un document estratègic que defineixi i orienti la política de cooperació universitària al desenvolupament de la UPC i, per altra banda, és el resultat directe del compromís assumit per l’actual equip de govern d’impulsar un treball en aquesta línia. En aquest sentit, el Comissionat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament, Agustí Pérez, va traslladar al CCD l’encàrrec de generar un procés participatiu que conclogués en una proposta de Pla de Cooperació UPC 2015 que se sotmeti a l’aprovació del Consell de Govern.

Per a l’elaboració de l’estratègia que recull el Pla que ara es presenta, s’ha partit d’una anàlisi i diagnosi en la que ha participat una bona part de la comunitat universitària. Els detalls d'aquest procés es poden llegir en el document Antecedents i metodologia, i el resultat es pot trobar a l'Annex: Anàlisi de context i diagnòstic.

Durant les darreres setmanes ha estat tenint lloc la següent fase del procés, exposició del Pla a la comunitat universitària. Per tal de recollir opinions i valoracions al voltant de l'estratègia s'han habilitat uns fòrums de discussió virtual, als quals es pot accedir amb el mateix usuari i contrasenya de la intranet de la UPC. Als enllaços s'hi pot trobar la proposta de Pla, dividida en els seus diferents apartats, i per a cada apartat, un fòrum pensat per recollir les opinions referides a aquest.

Per cloure aquesta fase d'exposició i recollida d'opinions, es durà a terme una sessió presencial, que tindrà lloc el proper 21 de juny de 2011 de 12:00h a 14:00 hores, a la Sala d'Actes de la FIB a la que està convidada a participar tota la comunitat universitària.