Comparteix:

Publicació de la Memòria d'activitats del CCD del curs 2008-2009

14/04/2010

El CCD publica la seva Memòria d'activitats, corresponent al curs 2008-2009, que permet constatar, un any més, l'elevada implicació de bona part de la comunitat universitària en la realització d'activitats de cooperació al desenvolupament.

Presentació de la Memòria d'Activitats del CCD del curs 2008-2009, per Daniel López, director del CCD.

De la Declaració Universal dels Drets Humans:

 

Article 25

1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica...

 

Massa sovint ens arriben notícies que recullen situacions de catàstrofes i d’emergències o veus de denúncia de vulneracions dels drets humans, a través dels mitjans de comunicació, campanyes de correus electrònics, mobilitzacions diverses, etc. Totes elles són, sens dubte, situacions dramàtiques i intolerables que mereixen la nostra màxima atenció, suport i solidaritat.

 

Però se senten molt poques veus que recordin que cada dia –de manera estructural, no com a resultat de situacions excepcionals ni només en contextos de crisi econòmica- hi ha 1020 milions de persones que pateixen fam, 1000 milions de persones que no tenen accés a l’aigua potable, 2500 milions que no disposen d’instal·lacions de sanejament millorades,... El dret a l’alimentació, a l’aigua potable, a un habitatge digne, a la salut, etc. són drets fonamentals dels que una gran part de la humanitat no disposa. Per fer-los respectar cal treballar de manera intensa i continuada des de diferents fronts: per suposat des de la política, exigint que les declaracions programàtiques esdevinguin realitats però, també, des d’àmbits com la ciència i la tecnologia, aportant-hi solucions i eines que ho facin possible.

 

La universitat és un dels motors del progrés de la societat i, per tant, també ha de ser un dels motors del treball per al respecte als drets humans. Des de la UPC, com a universitat tecnològica i científica que som, tenim el deure de treballar per desenvolupar tecnologies apropiades, per socialitzar coneixements, per donar suport tècnic als actors que treballen per garantir el dret a l’alimentació, a l’accés a l’aigua i al sanejament, a un habitatge digne, a la salut, a la comunicació,... Per aquest motiu el treball en Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) ha de formar part del nostre dia a dia. En aquestes pàgines veureu reflectida bona part de l’activitat que l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis de la nostra universitat ha fet recentment en aquesta línia, per al desenvolupament humà.

 

A la Declaració del Drets Humans hi trobem també:

 

Article 26

1. Tota persona té dret a l'educació.... Cal que ...s'obri a tothom l'accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.

 

Per tal que les universitats compleixin amb la seva missió, no n’hi ha prou amb que existeixin universitats als països del Sud que donin accés a la formació superior, cal que aquestes institucions puguin oferir una formació de qualitat. Un altre deure de la nostra universitat és, per tant, donar suport a universitats del Sud en aquests processos de millora del seu potencial docent i científic. En aquest document trobareu també algunes de les línies de col·laboració universitària que estem empenyent des de la UPC.

 

Ens podem sentir orgullosos pel fet de ser una de les universitats espanyoles amb més activitats de CUD, però no per això ens hem de sentir satisfets: hem de seguir millorant en la formació per al desenvolupament humà a la nostra universitat i en el treball conjunt amb les universitats del Sud. Necessitem fer créixer, en qualitat i quantitat, la recerca destinada al desenvolupament humà. Cal que millorem la qualitat i l’impacte de les nostres accions al Sud. Volem que la CUD arribi a ser indiscutiblement part de l’activitat ordinària de la nostra institució. Tan sols ho podrem aconseguir si cada dia som més els i les que compartim aquest objectiu.

 

Daniel López Codina

Director del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) - UPC