Comparteix:

Resolta la XXIII Convocatòria d'Ajuts del CCD

12/06/2015

El passat mes de maig es va resoldre la XXIII Convocatòria d'Ajuts del CCD. Aquesta convocatòria, que s'adreça a al comunitat universitària amb l'objectiu de fomentar i facilitar la participació dels membres de la UPC en projectes i accions de cooperació i educació per al desenvolupament, es nodreix dels recursos provinents de la Campanya 0'7% a la UPC. 

En el marc d'aquesta convocatòria, el CCD recolzarà 44 projectes de cooperació per al desenvolupament i 3 de sensibilització i educació per al desenvolupament. Una bona part d'aquests projectes, 24, es duran a terme a l'Àfrica Subsahariana, mentre que 17 es duran a terme a Amèrica Llatina, i la resta a la Índia. Aquests projectes es recolzaran amb un total de 129.150 €, que es destinaran en la seva major part a cobrir les despeses de mobilitat dels membres de la UPC per participar en els projectes. 

En aquests projectes hi participaran 213 persones, 90 PDI, 10 PAS i 113 estudiants. De les 213 persones, 117 es desplaçaran per participar sobre el terreny en els projectes.