Comparteix:

Màster Desenvolupament Rural i Cooperació a la Universitat de Saint Louis, Senegal

15/03/2011

El passat mes de gener s’ha iniciat la segona edició del Màster en Desenvolupament Rural i Cooperació, que s’imparteix a la Universitat Gaston Berger de Saint Louis, Senegal, i que dóna accés a una titulació que atorguen conjuntament la UGB, la Universitat de Barcelona i la UPC.

Aquest màster està organitzat per l’ONG Món3, i s’inscriu en un programa de desenvolupament agrícola i rural a la vall del riu Senegal. Diversos professors de la Facultat d’Economia de la UB i de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC col·laboren amb el professorat de la UGB en la impartició de les classes, amb l’objectiu d’enfortir les capacitats docents i acadèmiques de la recentment creada Facultat d’Agronomia de la UGB. En aquesta edició s’han matriculat al Màster una trentena d’estudiants, la majoria procedents de Senegal o de països propers.

També el passat mes de gener, coincidint amb la inauguració de la segona edició del Màster, es van defensar els Treballs Final de Màster dels estudiants de la primera edició. Una quinzena d’estudiants van defensar els seus treballs, alguns dels quals eren co-tutorats per professorat de les universitats catalanes i de la senegalesa, mentre que d’altres eren tutorats directament per professors de la UGB. Anna Gras, cap d’estudis de l’ESAB i directora acadèmica del Màster, va formar part dels tribunals que van avaluar els TFM.