Comparteix:

Projectes.cap

Gestió, seguiment i pagament dels ajuts

Impulsa activitats de cooperació internacional, d'acció social d'àmbit local, de recerca per al desenvolupament i de sensibilització i educació per al desenvolupament.

Projectes

El recolzament als projectes de cooperació de la comunitat UPC es nodreix dels recursos dedicats per la UPC i de les aportacions solidàries d'estudiants, Personal docent i investigador (PDI) i Personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) a la Campanya del 0,7%.