Comparteix:

Reunió a Alger entre xarxes universitàries espanyoles i algerianes

15/03/2011

Representants de la Xarxa Vives visiten Algèria per enfortir la cooperació amb les universitats del país

El passats 16 i 17 de febrer es van realitzar a Alger reunions de treball sobre cooperació universitària on van assistir representants del Ministeri d’Educació Superior i de Recerca d’Algèria, representants de les universitats i xarxes d’universitats algerianes, representants de la cooperació espanyola (OTC a Algèria i membres d’AECID), representants de la CRUE i de la Xarxa Vives d’Universitats.


Daniel López, director del CCD, va assistir a aquestes reunions en representació de la Xarxa Vives d’Universitats, juntament amb Anna Mata, coordinadora del Programa Algèria Universitats.


Les reunions de treball van tenir com finalitat establir canals per facilitar la cooperació entre Algèria i Espanya en recerca i docència universitària, i en particular per facilitar l’obtenció del grau de doctor a estudiants i professors algerians i per l’ensenyament de l’espanyol, també per tot allò referent a la governança de les universitats i les noves metodologies docents. Es va constatar l’existència d’un alt interès tant del govern i de les universitats algerianes com de la cooperació espanyola per enfortir aquesta col·laboració.