Comparteix:

Què és RuralTech?

Amb el projecte RuralTech volem crear una comunitat dins de la UPC, conformada per les persones interessades a millorar els processos de gestió del coneixement associats als projectes de cooperació per al desenvolupament, i treballar de manera col·laborativa per començar a donar resposta a aquestes preguntes.

 

Cada any més de 200 persones de la UPC participen en activitats de cooperació per al desenvolupament, una bona part d'ells fent desplaçaments sobre el terreny per col·laborar en projectes amb diverses contraparts, fonamentalment amb una orientació tecnològica. Estudiants d'arquitectura que viatgen a Senegal per participar en el disseny, planificació i direcció d'obra d'un aulari per a una escola, professorat d'òptica que dona suport als estudis d'optometria d'una universitat a Nicaragua, un grup d'estudiants i professorat d'enginyeria de telecomunicacions participen en un projecte per millorar el seguiment dels casos de violència de gènere a nivell regional a Moçambic...

El CCD, a través de la seva Convocatòria d'Ajuts, recolza aquestes iniciatives, i en fa un seguiment acurat: des de la selecció de projectes, el seguiment dels desplaçaments i activitats, la gestió econòmica i la difusió de les experiències. El CCD recull al tancament dels projectes els informes que n'elaboren els participants, on es detalla el grau de consecució dels objectius, les activitats realitzades, els resultats aconseguits i la valoració personal dels participants.

Algunes d'aquestes experiències cristal·litzen en treballs acadèmics o de recerca com TFGs, TFM, tesis doctorals o articles en revistes, que deixen constància del treball realitzat. Però una gran part dels projectes no donen lloc a més documentació que la que es genera en el cicle del projecte (formulació i informes) i que custodia el CCD.

Estem convençuts que els participants en projectes aprenen moltes coses. Des d'aplicacions molt adaptades de certes tecnologies (com per exemple l'ús de petxines en comptes de grava per a construcció en una zona on pràcticament no hi ha pedra) fins a coneixements de la realitat dels països, qui són els socis que poden resultar de més interès per a la UPC, les maneres d'organitzar un equip de voluntaris,... segurament la llista és infinita!

Però també estem convençuts que a la UPC no estem capitalitzant aquests aprenentatges tan bé com podríem. Facilitem que els aprenentatges tàcits es facin explícits? Generem els suficients mecanismes per socialitzar-los? Com podríem "guanyar experiència" i que la nostra quarta intervenció a Bolívia no sigui igual que la primera? Com poden els equips que treballaran l'any vinent al Senegal aprofitar l'experiència de més de 20 anys de treball al país?

Amb el projecte RuralTech volem crear una comunitat dins de la UPC, conformada per les persones interessades a millorar els processos de gestió del coneixement associats als projectes de cooperació per al desenvolupament, i treballar de manera col·laborativa per començar a donar resposta a aquestes preguntes.