Comparteix:

1.1 - AFOPA - Pàgina Web

AFOPA

AFOPA, (Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya), és una Entitat sense afany de lucre i d’Utilitat Pública, creada a principis dels anys 80. Entre els seus fins està el d’agrupar i coordinar les aules que es dediquen a la promoció i difusió de la cultura per a la gent gran d’arreu de Catalunya, així com el de promocionar aules arreu del territori català.

AFOPA és i ha estat una de les principals entitats que es preocupen pel creixement cultural de la gent gran promovent l’organització de conferències, cursos, seminaris i tallers. Amb aquestes activitats s’ajuda a promoure noves amistats entre la gent gran, mantenint una relació personal i social més enllà del pur objectiu educatiu.

AFOPA agrupa a 56 Aules, 53 d’elles d’Extensió Universitària i 3 de Difusió Cultural. A la ciutat de Barcelona hi ha 16 Aules i les 40 restants es troben a diferents poblacions catalanes. El conjunt de les 56 Aules suma més 17.700 alumnes, que assisteixen a més de 4.000 classes/conferències al llarg del curs. Aquestes classes són impartides per més de 1.500 professors, entre catedràtics i professors de les diferents universitats catalanes, llicenciats, professors d’Institut, periodistes, escriptors, etc...

AFOPA col·labora amb l’Ajuntament de Barcelona i amb la Generalitat de Catalunya a través dels seus Consells de la Gent Gran.


Descripció del voluntariat

Realització de la pàgina web d’AFOPA, que hauria de tenir dues parts:

   - Una pública (que sigui oberta a tothom) on aparegui la informació de l’entitat així com la de les seves aules agrupades. També que s’hi pugui penjar notícies, fotografies i informacions que siguin d’interès.

   - Una altra privada, que sigui un banc de dades dels professors (on només hi puguin entrar les nostres aules agrupades).

Ambdues parts haurien de tenir un comptador d’entrades i admetre modificacions com afegir o treure informació.


Què aportarà la participació a les persones voluntàries?

El voluntari/a podrà aprofitar aquesta oportunitat com a pràctica de la seva especialitat, així com col·laborar amb una Entitat sense afany de lucre, dedicada a la cultura.

 

Dates:

A convenir amb l'estudiant.


Ubicació:

A la seu d’AFOPA: Carrer Casanova, 36 entresol 1a.


Horari:

L'Agrupació obre els matins de 8,30 a 12,30 hores. L’estudiant pot treballar a distància establint reunions de coordinació amb l’entitat cada 15 dies per tal de veure com avança el projecte.