Comparteix:

16.1 - PRODIS - esTIC a Prodis! - Base de Dades

PRODIS

Prodis és una fundació privada sense ànim de lucre que atén a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, discapacitat derivada de salut mental i paràlisi cerebral. Ho fem a través de diferents tallers ocupacionals, laborals i serveis d’habitatge.

El voluntariat a Prodis l’entenem com una part molt important de la nostra entitat, volem que sigui una estructura ferma i estable.

 

Descripció del voluntariat

El voluntariat, principalment, està molt dirigit a possibilitat el lleure i oci de les persones que conformen la nostra entitat, però també tenim alguns voluntaris que destinen el seu temps a serveis més administratius, els quals també ens són de gran importància.

És en aquest sentit que busquem algun voluntari que ens pugui oferir els seus coneixements de gestió per nodrir i actualitzar bases de dades o altres serveis de voluntariat més específics.

En el cas que una persona estigui interessada en aquest voluntariat realitzarem una entrevista inicial per concretar quines seran les tasques que ha de realitzar durant el seu voluntariat.


Què aportarà la participació a les persones voluntàries?

Els voluntaris que passin per la nostra entitat tindran una àmplia experiència en el tracte amb les persones amb capacitats diverses, així com el coneixement propi de les tasques que realitzi com a voluntari.

El fet d'estar en un entorn de treball pot aportar, als voluntaris que no hagin treballat mai, un primer contacte amb hàbits laborals, com per exemple el fet de ser responsable, de complir amb el compromís, amb les tasques assignades... tot i ser un voluntariat aquests aspectes també s'han de tenir en compte.

També els aportà la satisfacció de fer una tasca en benefici dels altres i sentir que el seu temps lliure té més sentit que mai.

 

Dates:

A determinar pel voluntari entre octubre i juliol.


Ubicació:

A les diferents seus que Prodis té a Terrassa.

Plaça del Tint, 6 o Carrer Pau Marsal, 136.


Horari:

Un dia a la setmana en horari a determinar per la persona voluntària, preferiblement de matí.

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Busquem persones preferentment majors de 18 anys, que gaudeix d’estabilitat emocional, que siguin responsable, amb capacitat d’autonomia i habilitats suficients per realitzar tasques informàtiques i de gestió de bases de dades i actualització web.

No cal tenir experiència amb el col·lectiu de persones amb discapacitat, però sí tenir-hi sensibilitat i ser una persona empàtica i amb capacitat de relacionar-se i treballar en equip.