Comparteix:

2.0 - COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE-SEC - Curs bàsic informàtica al Pla d’Acollida Poble Sec per a Tothom

COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE-SEC

Creada l’any 1989 amb la intenció de potenciar i recolzar el teixit associatiu del barri, el desig de recuperar la cultura popular, la voluntat de recuperar festes i en definitiva millorar la qualitat de vida a través de l’esforç comú, la Coordinadora d’Entitats del Poble- sec és una federació sense ànim de lucre amb més de 20 anys d’experiència treballant, entre d’altres, per a potenciar i recolzar el teixit associatiu del territori.

El Pla d’ Acollida Poble-sec per a Tothom, que respon a les necessitats detectades pel barri fent especial incidència en l’àmbit laboral i de participació com a element integrador, és una estratègia que es composa d’un seguit d’actuacions, serveis i activitats orientades a acompanyar i millorar el procés d’acollida de persones nouvingudes així com de totes aquelles persones que pateixen dificultats d’inserció sociolaboral.

El projecte vol arribar a aquest objectiu a través de 4 eixos fonamentals d’intervenció: la informació, orientació i assessorament, la formació, el suport a la inserció i la participació. Emmarcades en aquests quatre eixos es duen a terme les activitats d’assessorament sociolaborals i jurídic, formatives, d’inserció i prospecció, i activitats que dinamitzin la participació en el barri per afavorir la creació i l’enfortiment de xarxes socials i relacionals. Considerem que aquesta inserció normalitzada i la participació són una línia estratègica bàsica per a la cohesió social i que aquesta cohesió es basa en dos principis fonamentals que són la igualtat d’oportunitats i de condicions. Aquest projecte és el resultat de la unió d’activitats i serveis que des de 2002 s’estan duent a terme de forma independent a Poble-sec per a Tothom, àrea social de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. Poc a poc, a través del creixement de la pròpia entitat, la millora en la qualitat de les intervencions i la demanda del propis usuaris s’ha anat configurant la intervenció integral que avui en dia coneixem com a Pla d’ Acollida Poble-sec per a Tothom.

 

OBJECTE

Contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones nouvingudes i de totes aquelles persones que siguin susceptibles d’aquesta actuació oferint recursos, eines i espais de recolzament tant individuals com col•lectius que afavoreixin la seva inserció sociolaboral.


Descripció del voluntariat

FORMACIÓ EN OFIMÀTICA I HABILITATS COMUNICATIVES PER ADULTS I PER A JOVES.

Des del gener de 2015 fins a dia d’avui s’han proposat 3 formacions en Ofimàtica i Habilitats Comunicatives. Donada la manca d’espais ens resulta difícil formar i treballar amb grups homogenis pel que fa al nivell previ dels i les alumnes. En aquest sentit ens trobem en casos d’alfabetització digital en què la persona parteix d’uns coneixements molt mínims o inexistents de la matèria i amb casos on prima una sensibilització i introducció a les xarxes socials, el correu electrònic i/o l’ús del pack Office.

  • És un curs bàsic però adaptat a les necessitats de cada grup i nivell formatiu dels usuaris.

  • Hi ha dos grups: un grup de joves (de 16 a 25 anys) i un altre grup d’adults (majors de 25 anys).


Què aportarà la participació a les persones voluntàries?

  • Formació per potenciar les competències dels i les usuàries, dintre de la diversitat.

  • Millorar la formació en Ofimàtica a nivell d'usuari/a.

  • També, arran de les competències demandades per la recerca de feina, els/les usuaris/es necessiten un curs trimestral per aprendre eines d'ofimàtica i navegació per internet, etc.

 

Dates:

1er o 2on Quadrimestre


Ubicació:

Casal Concòrdia, Carrer Concòrdia nº 33. Barcelona.


Horari:

Grup de joves: de 16 a 25 anys. Dijous matins de 10 a 12.30 hores.

Grup d'adults: majors de 25 anys. Dimarts tarda de 17 a 18 hores.


Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Persones de final de carrera, autònomes i amb molta iniciativa.

Creatives.

Puntuals i responsables.