Comparteix:

5.1 - ESTEL TÀPIA - Aula Formativa

ESTEL TÀPIA

L’Associació Estel Tàpia, situada al Raval, es dedica a formar en cultura de treball a persones en risc d’exclusió social que volen sortir d’aquesta situació. Aquesta formació consisteix tant en l’adquisició d’aptituds i coneixements que són necessaris per treballar com en les actituds imprescindibles per ocupar un lloc laboral (puntualitat, treball en equip...).

Consta d’una part teòrica on es forma les persones d’aquest col·lectiu i d’una part pràctica on aquestes persones poden posar a prova el que han après en diferents programes de pràctiques. A més, l’Associació compta amb un centre especial de treball on es du a terme un d’aquests programes de pràctiques en l’àmbit tèxtil.

 

Descripció del voluntariat

Una de les necessitats formatives essencials que té aquest col·lectiu es refereix a l’àmbit TIC. No tenen els coneixements necessaris en ofimàtica i altres eines informàtiques bàsiques per accedir al mercat laboral, per la qual cosa necessiten una formació mínima en aquest camp.

La tasca de les persones voluntàries és dissenyar i impartir classes d’informàtica bàsica a un grup de persones en risc d’exclusió social sobre temes com ara la gestió de fitxers, Word i Excel bàsic o l’ús de smartphones.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Conèixer de primera mà l’associació i la seva feina al Raval i, al mateix temps, participar activament en la formació i inserció laboral d’aquest col·lectiu.

 

Dates

2n quadrimestre.

 

Ubicació

Local d’Estel Tàpia, carrer de l’Om 7, Barcelona.

 

Horari

A concretar entre els voluntaris o voluntàries i l’entitat en funció de la disponibilitat de l’aula d’ordinadors.

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions

Han de tenir dots de comunicació, paciència i capacitat d’empatia.