Comparteix:

7.1 - FUNDACIÓ FRIENDS - Suport en estudis de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

FUNDACIÓ FRIENDS

EducaFriends és un projecte que consisteix en oferir suport i seguiment a tots aquells i aquelles joves amb Trastorn de l'Espectre Autista d'alt rendiment (Síndrome d'Asperger) i/o dificultats en la comunicació social, relació i empatia, amb independència de la seva procedència, que vulguin obtenir els següents títols oficials en educació a distància: Graduat en Educació Secundària (GES), Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mig i Superior, Preparació de Proves d'Accés i Grau Universitari.

Els professionals especialitzats de la Fundació Friends, durant tot el curs, fan un seguiment continu de cada alumne/a inscrit i desenvolupen els plans individualitzats de formació i les adaptacions adequades per a atendre a les necessitats de formació a distància d'aquests i d'aquestes joves. A més, de forma transversal, es treballen les habilitats socials i emocionals dels alumnes, la pertinença al grup-classe i les relacions entre iguals.

 

Descripció del voluntariat

Donar suport en les tasques i dubtes de les diferents matèries del cicle formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Els alumnes d’EducaFriends estan matriculats als cicles de manera online al Institut Obert de Catalunya (IOC) i estan organitzats en aules d’uns 10 alumnes, tutoritzats i supervisats per un psicòleg a l’aula.


Què aportarà la participació a les persones voluntàries?

La participació al nostre servei els donarà eines i experiència a l’hora de transmetre els coneixements que ells posseeixen a altres alumnes que estan estudiant, experiència que els pot ajudar en un futur tant en la recerca de feina com en el treball en equip allà on treballin.

 

Dates:

El voluntariat es podria dur a terme al llarg del curs, entre octubre i maig.


Ubicació:

C/ Rosselló 330


Horari:

Pels matins de 9:30 a 13:30

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

- Estudiant d’estudis informàtics o amb títol de grau mitjà en Sistemes Microinformàtic en Xarxes.

- Valorable experiència en classes de suport o monitor de lleure.

- Ganes i motivació per treballar amb el col·lectiu de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.

- Alt grau de compromís.