Comparteix:

21.1 - Càritas Terrassa - Tasques d'informàtica i bases de dades

Càritas Diocesana de Terrassa

Càritas Diocesana de Terrassa, formada per totes les Càritas del Bisbat de Terrassa, és una entitat de l'Església Catòlica que té com objectius principals promoure, orientar, coordinar i realitzar l'acció social de la diòcesi, a la llum de l'Evangeli i la Doctrina Social de l'Església, La missió de Càritas és acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, acompanyant-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social. Això inclou l'acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d'injustícia. 

El voluntariat a Càritas és part essencial de la nostra identitat. El compromís lliure, gratuït i desinteressat dels voluntaris és present a la nostra acció social, implica la realització d'un servei sempre des de la responsabilitat, en benefici de la comunitat, i d'acord amb els principis i objectius de la institució. 

Pot ser voluntari/a de Càritas qualsevol persona sense discriminació per la seva condició social, origen, creença religiosa o preparació cultural, sempre que respecti les finalitats de la institució. 

 

Descripció del voluntariat

Gestió del programa de Bases de Dades i suport a l'equip de voluntariat en qüestions informàtiques.


Què aportarà la participació a les persones voluntàries?

Participar i col·laborar en l'acció socialde Càritas, ajudant a millorar la situació de les persones més vulnerables de la Diòcesi de Terrassa. Conèixer Càritas i la realitat de les persones que acompanyem. 

 

Dates:

1er quatrimestre


Ubicació:

C/ Duran i Sors, 11, 08201 de Sabadell.


Horari:

Preferiblement matins. De 8.30 a 12.30h. 

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Persona sensibilitzada per l'acció social, motivada en la gestió de la informació i amb facilitat del treball en equip.