Comparteix:

22.1 - Solidança Treball - Millores en un sistema de sensors autoconstruït

Solidança Treball

Solidança és una associació i una empresa d’inserció sense ànim de lucre que té l’objectiu de generar llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social mitjançant la gestió de residus. Està especialitzada en la reutilització de residus de roba, mobles i electrodomèstics per tal de tornar-los a convertir en productes i allargar-ne la vida útil per tal de reduir l’impacte ambiental de la cultura de l’usar i llençar.

 

Descripció del voluntariat

Ajudar a millorar una eina de monitorització de temperatures de frigorífics que permet fer el seguiment continu i en temps quasi-real dels aparells. Actualment el monitor fa servir Arduino, Python, MySQL, servidor Linux, HTML, JavaScript (FLOT). El monitor és totalment funcional des de fa 2 anys però inestable i necessita d’actualitzacions, implementació d’un redisseny (que ja tinc fet) i de millores en la seva interfície web, enviament i emmagatzematge de les dades i codi Arduino.

La feina aportada pot ser en totes les vessants o en algunes. La llista de tasques està ben definida i ordenada per prioritats.


Què aportarà la participació a les persones voluntàries?

Poder donar estabilitat a una eina de control que millora molt la productivitat i la confiança en la feina de comprovació i reparació que es fa al taller de recuperació de residus d’electrodomèstics. Permetre que no es perdin dades dels sensors i per tant augmentar la qualitat del procés de recuperació.

 

Dates:

1er quatrimestre


Ubicació:

Sant Just Desvern (al costat del Walden, amb parada de TRAM i bus)


Horari:

Flexible, entre les 8 i les 15h, amb possibilitat d’avançar feina des de casa

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Persona amb capacitat d’autoaprenentatge, flexible, comunicativa i amb una mínima voluntat pedagògica per explicar els canvis fets.