Comparteix:

SANT JOAN DE DÉU - OBRA SOCIAL - 365 BATECS

Entitat: Obra Social Sant Joan de Déu


                                                                         

Sant Joan de Déu és una entitat sense afany de lucre que es dedica a l’atenció i l’acompanyament de persones que es troben en situació de vulnerabilitat. L’Obra Social és l’entitat dedicada a la sensibilització social i a la captació de recursos per finançar els projectes solidaris de la institució, amb el doble objectiu de promoure la solidaritat entre els diferents agents socials i sensibilitzar la societat per trencar prejudicis i fomentar la inclusió social.

 

Dates i Ubicació: Les dates previstes d'inici i fi són 1.10.2016  a 31.12.2016. Entenem que el curs acadèmic té un ritme propi i ens adaptaríem a la realitat dels voluntaris, tanmateix l'ideal i l'objectiu és poder tenir l'aplicació activa durant la campanya de Nadal de 2016. 

Horari: a determinar segons disponibilitat d’estudiant

Lloc: a les oficines de l’Obra Social Sant Joan de Déu (Barcelona).

 

Programa/projecte en què s’integra l’activitat

App del programa pedagògic de "365Batecs" http://www.365batecs.org/

 

Descripció de la col·laboració

El lloc web de 365Batecs s'emmarca de l'activitat de sensibilització de l’obra social i neix amb l’objectiu de facilitar a les escoles i centres educatius la tasca sensibilitzadora i obrir la plataforma a altres actors interessants (entitats de lleure, entitats socials, empreses...).

Aquest lloc web ofereix vídeos testimonials curts que serveixen per a la reflexió sobre aspectes vinculats a les persones en situació de vulnerabilitat i fomenta una mirada inclusiva respecte els col•lectius amb què treballa Sant Joan de Déu: persones sense llar, salut mental, infància hospitalitzada, malaltia crònica, discapacitat i final de la vida. Cada dia es penja un vídeo diferent que permet aproximar-se als diferents punts de vista de persones que treballen i col•laboren en aquests àmbits. Aquests es troben penjats també a la plataforma de YouTube per a facilitar la seva visualització i subtitulació en diferents idiomes, i el lloc web de 365Batecs permet fer cerques per àmbit, la qual cosa facilita el treball sobre col•lectius concrets. El web compta també amb materials didàctics de suport que permeten el treball a l’aula i la reflexió sobre els vídeos visualitzats per tal de:

- Fomentar la reflexió crítica de les persones joves en relació a l’exclusió social i la pobresa.

- Trencar prejudicis per a fomentar la inclusió social

- Conèixer conceptes relacionats amb l’exclusió i la inclusió social

- Dotar al personal docent d’una eina per a la sensibilització de la joventut

- Oferir diferents punts de vista sobre una mateixa realitat, com una mirada de 360º a partir del testimoni de persones usuàries, persones voluntàries, professionals, familiars, persones de l’entorn, etc.

 L'app ja ha estat creada però té molt marge de millora i de creixement amb el desenvolupament de noves funcionalitats, així com l'adaptació al castellà de la pròpia app, fet que suposaria poder arribar a un públic molt més ampli. 

A banda de l'adaptació idiomàtica, des de l'equip coordinador de l'eina s'han valorat algunes funcionalitats a implementar, com per exemple avisos sobre nous testimonials que tractin temes concrets definits per l'usuari.  La intenció és, però, que els estudiants que s'incorporin al projecte també participin en la presa de decisions sobre quines noves funcionalitats s'implementaran i quines es deixaran per a una tercera fase. 

L'equip de l'obra social compta amb experts en comunicació i disseny gràfic que també participaran en el projecte.


Què aportarà la participació al voluntari/a?

Formar part d’un equip multidisciplinari i participar en l’organització i planificació d’una segona fase de l’app creada al voltant de la plataforma 365Batecs. Les tasques que queden pendents són: fer una versió en castellà de l’app desenvolupada en un projecte de voluntariat previ, millorar el disseny d’algunes parts que han quedat per acabar i afegir-hi alguna nova funcionalitat com ara el tema dels avisos.

Aquesta col·laboració donarà l’oportunitat de participar en el creixement de l’Obra Social de SJD i del seu treball de sensibilització mitjançant la introducció al món de les aplicacions dels seus recursos pedagògics i sensibilitzadors.

 

Places: 1