Comparteix:

14.1 - AUCOOP - MSF Survey App

AUCOOP

A través de l’AUCOOP es participa en projectes de l’àmbit tecnològic, empresos per institucions tant públiques com privades. Aquesta participació es desenvolupa en diferents fases, que van des del disseny fins a la instal·lació final, i tenen com a objectiu ampliar el projecte inicial, alhora que garantir la seva continuïtat. L’associació no se centra exclusivament en els seus membres, sinó que pretén arribar a tota la comunitat universitària mitjançant diferents actes de sensibilització i formació. AUCOOP està oberta a estudiants amb o sense experiència en cooperació, per tal d’esdevenir un punt de trobada entre estudiants, professors, universitats i fonts de finançament, elements que s’han de buscar i coordinar per tal de desenvolupar els projectes amb èxit.

Descripció del voluntariat:

Elaborar una App per a fer una enquesta de satisfacció als beneficiaris de Metges Sense Fronteres. El projecte es farà en col·laboració amb una doctora d'innovació de MSF i amb un grup d'estudiants d'ESADE que estan elaborant l'enquesta.

L'App ha de ser senzilla i intuïtiva, ha de poder funcionar sense connexió i presentar múltiples idiomes.

 

Dates: Durant el 2n Quadrimestre o el període de vacances.

Ubicació: Els voluntaris podran realitzar la tasca a distància.

Horari: A concretar amb els voluntaris o voluntàries.

Places: 2

Hores de dedicació mínimes: 60 hores (2 ECTS).

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Les persones voluntàries haurien de ser organitzades, amb coneixements de programació i compromeses amb la tasca a realitzar