Comparteix:

1.2 - ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES - Realització de Vídeos Promocionals

Andròmines

 

Descripció entitat:

Andròmines és una entitat sense ànim de lucre que, des de l’any 1993 vetlla per la formació i integració de persones en risc d’exclusió social. Té dues branques d’acció, d’una banda l’associació en si i, de l’altra, una empresa d’inserció laboral.

Des de l’associació es gestiona un conjunt de projectes de caràcter formatiu i assistencial que tenen com a objectiu comú que les persones ateses adquireixin les actituds i aptituds necessàries per facilitar la seva incorporació al món laboral: projectes d’inserció, programes de formació i capacitació, suport a famílies, acompanyament a persones...

L’empresa d’inserció laboral s’encarrega de donar a aquest col·lectiu una primera oportunitat de feina així com de facilitar la seva adaptació a aquest món. L’empresa es dedica a gestionar tot tipus de residus i gestiona la deixalleria municipal de Montcada i Reixach i el Punt Verd de la zona Fòrum de Barcelona.

 

Descripció del voluntariat:

Amb motiu del proper 25è aniversari de l’Associació volen elaborar dos vídeos, un d’ells de 10/15 minuts de durada i l’altre de 2/3 minuts. Aquests recursos han de permetre explicar i donar a conèixer la tasca que fa l’Associació tot repassant totes les seves àrees d’acció i serà mostrat durant els actes de promoció i celebració d’aquest esdeveniment que es duran a terme.

 

La col·laboració implica dissenyar el contingut del vídeo, filmar les parts necessàries i fer el muntatge del conjunt, així com prendre fotos del procés. Per fer-ho es comptarà amb el suport i l’assessorament del departament de comunicació de l’associació. La tasca implicarà desplaçar-se en ocasions per fer els enregistraments als diferents espais de l’associació (Barcelona, Montcada...).

 

Què aportarà la participació a la persona voluntària:

La persona voluntària podrà posar en pràctica els seus coneixements audiovisuals en un projecte real que tindrà visibilitat social. També podrà conèixer de primera mà la realitat de col·lectius en risc d’exclusió social així com tot el procés de formació i inserció laboral que es du a terme per facilitar la seva integració.

 Dates:

1r Quadrimestre, atès que es necessita disposar dels vídeos abans de gener de 2018.

 Ubicació:

La seu de l’associació està situada a Barcelona, al c/ Cuba 24.

 Horari:

Dins de l’horari de l’empresa (de 9:00 a 14:00 del matí), horari a convenir amb les persones voluntàries.

 Places:

1 o 2 voluntaris o voluntàries.

 Hores de dedicació mínimes:

60 hores (2 ECTS).

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Les persones voluntàries haurien de tenir uns mínims coneixements audiovisuals i d’edició de vídeos i una certa sensibilitat estètica.