Comparteix:

1.1 - ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES - Formació en Informàtica Bàsica

Andròmines

Associació social que vetlla per la formació i la integració de persones en risc d'exclusió social. Té dues branques d'acció, per una banda l'associació en si , per l'altre, una empresa d'insercio social. 

Des de l’associació es gestionen tots els projectes de caràcter formatiu i assistencial: projectes d’inserció, programes de capacitació, suport a famílies, acompanyament a persones. L’objectiu comú és que aquestes adquireixin les actituds i aptituds necessàries per incorporar-se al mòn laboral.

L’empresa d’inserció laboral s’encarrega de donar a aquest col·lectiu una primera oportunitat laboral i d’adaptació a aquest món. L’empresa es dedica a gestionar tot tipus de residus i gestiona la deixalleria municipal de Montcada i Reixac i el Punt Verd de la zona Fòrum de Barcelona.

 

Descripció del voluntariat:

Un dels requisits per la inserció laboral d’aquest col·lectiu és que assoleixin uns coneixements bàsics en informàtica i ofimàtica, que són fonamentals per qualsevol sortida laboral que puguin tenir.

La tasca de les persones voluntàries consistirà a dissenyar el temari i impartir les classes sobre informàtica bàsica a un grup de persones en risc d’exclusió social. Si la fundació aconsegueix que la Generalitat hi aporti un docent, serà suficient amb una persona voluntària que li doni suport. Si no és així,  caldrà comptar amb dues persones per dur a terme les classes.

El temari a impartir engloba conceptes d’ofimàtica inicial i ús bàsic d’ordinadors com ara word, excel, ús d’internet i funcionament de correu electrònic.

 

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Participar en la formació i inserció laboral d’un col·lectiu de persones en risc d’exclusió social. Tenir la possibilitat de veure el recorregut que fan aquestes persones durant el seu procés d’integració.

 Dates:

Durant el 2n Quadrimestre.

Ubicació:

Carrer de Cuba, 24, Barcelona.

 Horari:

Dia a concretar per l’entitat, en un horari de 15:00 a 18:00 o bé de 16:00 a 18:00 h.

 Places:

1 o 2, en funció de si s’aconsegueix comptar amb un/a docent.

 Hores de dedicació mínimes:

60 hores (2 ECTS).

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Persona extrovertida, amb capacitat d’empatia i d’adaptació als diferents nivells dels usuaris.