Comparteix:

Voluntariat: comencem el curs amb moltes propostes

Voluntariat TIC, voluntariat social en òptica i optometria, Projecte Rossinyol, Casal dels Infants... busca i troba la teva opció!

Amb l'inici de curs, la UPC posa en marxa els diversos programes de voluntariat i participació social. Es tracta de propostes adreçades tant a estudiants com a PAS i PDI, sempre en col·laboració amb entitats i organitzacions que treballen en àmbits diversos. 

La participació d'estudiants de grau en aquestes propostes de voluntariat pot comptar amb reconeixement acadèmic. 

Aquestes propostes, algunes de pròpies i altres gestionades per entitats col·laboradores, són una peça més del compromís de la universitat amb el nostre entorn.

Programes propis:

  • Voluntariat TICEs tracta de col·laboracions que contribueixen a millorar el funcionament i les activitats d'entitats socials del nostre entorn, a partir de la vinculació de l'estudiant amb una entitat per oferir suport tecnològic, formació als usuaris o membres de l'entitat, disseny de pàgines web o aplicacions, suport en comunicació 2.0 (xarxes socials, disseny gràfic, web)...

 

  • Voluntariat en Òptica i Optometria (CUV): Els estudiants que hi participen realitzen cribratges visuals, revisions i altres tipus d'intervencions de salut visual als usuaris de les entitats amb les que treballa l'àmbit social del Centre Universitari de la Visió, atenent a persones amb pocs recursos o derivades dels serveis socials dels ajuntaments. Suposa una oportunitat de posar en pràctica els seus coneixements en òptica i optometria, i també una oportunitat d'aproximar-se i conèixer diverses realitats socials. 

 

En col·laboració amb altres entitats

  • Projecte Rossinyol: El Projecte Rossinyol Barcelona és un projecte de mentoria en el lleure que fomenta relacions d'1 a 1 entre estudiants universitaris i alumnes d'escoles de zones de Barcelona amb alts índex d'exclusió social i/o immigració (Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc). Reconeixement d'ECTS per als estudiants de grau. 

 

  • Casal dels Infants- Barri Besòs-Mina: El Casal dels Infants és una entitat social i educativa que fa costat als infants i joves en risc d’exclusió a la nostra societat, al llarg dels diferents moments del seu procés educatiu. En el barri Besòs-Mina de Barcelona, treballa en diferents projectes i ha desenvolupat propostes de voluntariat específiques per a estudiants universitaris. Reconeixmenent d'ECTS per als estudiants de grau. 

 

  • Punt de referència: Els i les joves extutelats/des són nois i noies que han viscut part de la seva infància i/o adolescència en un centre de protecció de menors per dificultats que han patit i amb la majoria d'edat han d'emancipar-se, sense comptar amb les competències bàsiques ni el suport familiar, per fer-ho amb garanties. Punt de Referència acompanya als i les joves extutelats/des en el seu procés d’emancipació, donant suport en les seves accions quotidianes i l’acompanyament que necessiten per poder emancipar-se amb èxit.

 

  • Acompanyament d'estudiants - Fundació Catalunya La Pedrera: El voluntariat consisteix a acompanyar als infants de primària i d'ESO en les seves tasques acadèmiques: fer deures, potenciar la lectura i fer activitats relacionades amb l'adquisició d'hàbits i estratègies d'estudi i promoure la seva autonomia en el seu propi procés d'aprenentatge. També es realitzen activitats programades per treballar les habilitats personals, l'educació emocional, els valors i les competències transversals d'una manera lúdica i creativa.