Vés al contingut (premeu Retorn)

CUSVD

La Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament treballa perquè els col·lectius més desfavorits tinguin accés a una atenció visual digna a través de la recerca, la docència, els projectes de cooperació per al desenvolupament i la sensibilització.
La Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament va començar el seu treball el 5 de març de 2002, dia en què la Universitat Politècnica de Catalunya i la UNESCO signen a París l’acord de constitució.
Una Càtedra UNESCO és una unitat d’ensenyament superior i d’investigació adaptada a les necessitats del desenvolupament sostenible. En concret, aquesta Càtedra treballa perquè els col·lectius més desfavorits tinguin accés a una atenció visual digna a través de la recerca,la docència i els projectes de cooperació per al desenvolupament i la sensibilització.

La Càtedra treballa conjuntament amb l’entitat Observatori de la Salut Visual des de l’any 2003.
Ambdues organitzen la seva feina en base als centres associats que actuen de centres regionals d’activitat. Són espais universitaris coordinats per un professor de la universitat receptora i que desenvolupen els programes de formació, investigació i cooperació de la Càtedra a nivell regional.
Els centres associats en funcionament son:
CENTRE ASSOCIAT CENTREAMERICÀ
Facultat de Medicina, Universidtat de El Salvador
CENTRE ASSOCIAT NORDAMERICÀ
Nova South-eastern University College of Optometry
CENTRE  ASSOCIAT SUDAMERICÀ
Facultat d’Optometria. Universitat Santo Tomás


La CUSVD duu a terme la seva tasca en els àmbits següents:

Formació: transferir coneixements per a l’educació professional en salut visual en països en vies de desenvolupament i conscienciar de la importància de la visió en els processos de desenvolupament.
Recerca: ampliar el coneixement sobre l’estat de l’atenció visual en el món i els factors socials, polítics i econòmics que el determinen, fent especial èmfasi en l’accessibilitat de la població als serveis i la proposta d’accions que ajudin a millorar-los. En l’actualitat estem treballant en dues línies d’investigació que tracten l’epidemiologia de la visió des d’una perspectiva social per tal d’esbrinar les possibles associacions entre salut visual , classe social i gènere.
*Epidemiologia Social de les discapacitats visuals i la Ceguesa a Espanya
*Estudi de la Salut Visual en una mostra de població laboralment activa
Cooperació: elaborar i implantar plans estratègics d’actuació regional per millorar l’accés als serveis de salut visual dels col·lectius més desfavorits.
Sensibilització: la sensibilització és essencial per al desenvolupament de valors i actituds susceptibles d’afavorir un canvi social. D’aquesta manera realitzem diferents campanyes i projectes, com el Dia Mundial de la Visió i els tallers i seminaris escolars, amb  l’objectiu que, a partir del coneixement, es produeixi una reflexió i anàlisis crític de la realitat.


Com s’hi pot contactar
Càtedra UNESCO de Salut Visual
C/ Violinista Vellsolà, 37
08222 Terrassa
Telèfon. 93.739.89.13 Fax. 93.739.83.01
A/e. Anna Rius (Responsable): arius@euot.upc.edu
Laura Guisasola (Responsable): guisasola@oo.upc.edu
Norma Martínez (Comunicació): norma.martinez@upc.edu