Comparteix:

Elaboració del Pla UPC Cooperació 2015 - fase de disseny

15/03/2011

El procés d’elaboració del Pla UPC Cooperació 2015 va avançant amb bon ritme. Al gener es va finalitzar la fase d’anàlisi i diagnòstic, amb participació d’una bona part de la comunitat universitària, i actualment s’està finalitzant el primer esborrany, que es presentarà en poques setmanes a la comunitat universitària.

En la propera fase, es convidarà a totes les persones de la UPC i de l’entorn a participar de la revisió d’aquesta primera proposta de Pla, per tal que tothom hi pugui aportar les seves opinions, comentaris i valoracions. En una fase posterior es procedirà al disseny definitiu del Pla i posteriorment a la seva aprovació per part dels òrgans de govern de la UPC.

L'elaboració del Pla UPC Cooperació 2015 s’ha impulsat des del Comissionat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament, i conclourà amb l'elaboració d'un document estratègic que ha d'orientar les polítiques i l'activitat de la UPC en el camp de la cooperació universitària al desenvolupament per al període 2011-2015. En una primera fase, entre setembre i desembre del 2010, s'ha dut a terme la primera fase, de diagnòstic i anàlisi de la situació, i des de febrer de 2011 s'ha treballat en el disseny d'un esborrany, que es presentarà al llarg de les properes setmanes.