Comparteix:

Documents CUD

Codi de conducta, manifest i altres documents

Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament. Aquest document, elaborat i aprovat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles perquè cada universitat el ratifiqui, va ser aprovat per la UPC al 2006.

Document "Estrategia de cooperación universitaria al desarrollo", aprovat per el Comitè Espanyol universitari de Relacions Internacionals - Comissió delegada de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CEURI-CRUE) al març del 2000.

Amb la missió de contribuir a la construcció d’un món més just mitjançant l’educació per al desenvolupament la generació i difusió del coneixement, en els àmbits de l’enginyeria, les ciències, l’arquitectura i la gestió universitària, s’aprova el 1r Pla de Cooperació de la UPC.