Comparteix:

Butlletí 12 - Desembre 2011

Número 12 - Desembre de 2011

21 projectes de cooperació impulsats des de la UPC han obtingut finançament extern AECID

Un total de 17 projectes han estat aprovats en el marc del Programa de Cooperació Interuniversitària (PCI) i altres 4 han rebut suport econòmic a través de la lí­nia priorità ria 8 (Recerca i Estudis per al Desenvolupament) de la Convocatòria Oberta i Permanent (CAP).

Els ajuts aprovats sumen prop de 1.380.000 € i donaran suport a diferents projectes de cooperació que es desenvoluparan a l'Argentina, Bolí­via, Cuba, Equador, Egipte, El Salvador, Ghana, Guatemala, Haití­, Moçambic, Nicaragua, Perú, Senegal i Tunis. [Saber-ne més]

Un canvi de vida a Seneso

A l'Àfrica subsahariana sis de cada set famí­lies rurals no tenen accés a l'energia, un handicap que condiciona especialment la vida de les dones del continent. El projecte europeu Energy for All 2030, en que participa la UPC, treballa per incidir en l'agenda polí­tica i social i aconseguir que l'accés a l'energia sigui una realitat l'any 2030. [Saber-ne més]

II Jornades de l'Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD)

Durant els dies 20 i 21 d'octubre la Universitat de Girona va reunir un bon nombre de responsables i gestors de la CUD de les universitats espanyoles amb motiu de la celebració de les II Jornades OCUD. En aquesta edició el treball es va centrar les experiències i perspectives de futur en diferents temes estratègics [Saber-ne més]

Aquest Nadal Labdoo proposa reduir la bretxa digital des de les nostres cases a través del projecte de la Caixa Màgica

Labdoo és un projecte creat amb l'objectiu d'utilitzar les xarxes descentralitzades i les xarxes socials i fer arribar portà tils sobrants i en desús als infants que viuen als països en desenvolupament. Aquest Nadal Labdoo proposa reduir la bretxa digital des de les nostres cases a través del projecte de la Caixa Màgica.

[Saber-ne més]

Entrevista a Jordi Ribera, voluntari del PNUD

Jordi Ribera, un estudiant de la UPC, a través del Programa de Voluntariat de Nacions Unides davant dels ODM 2010-2011, ha col·laborat amb el Govern Regional de Tumbes (Perú) com a facilitador informàtic. El programa permet que voluntaris universitaris comparteixin els seus coneixements en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) amb entitats del Sud, mentre s'enriqueixen amb l'experiència i l'aprenentatge que comporta un treball de sis mesos al Sud. [Llegir l'entrevista]


Informacions breus

 

ADI 53 edició Postgrau 'Agents de Desenvolupament Internacional' de Setem reconegut per la UPC

El Postgrau és un curs introductori en l'àmbit de la Cooperació Internacional, la sensibilització i l'Educació per al Desenvolupament, i es dirigeix a aquelles persones que tinguin interès en el sector i pretenguin desenvolupar un pensament crí­tic, intercanviar reflexions i conèixer les diferents possibilitats que existeixen dins del marc del Desenvolupament Internacional. [Saber-ne més]


L'exposició itinerant de pòsters dels projectes de cooperació CCD-2010 continua la ruta pels centres docents de la UPC

La mostra de projectes de cooperació internacional al desenvolupament del 2010 en què han participat membres de la comunitat universitària UPC, ha estat instal·lada del 2 al 15 de novembre a l'ETSEIB i del 21 de novembre al 12 de desembre al vestí­bul de l'EPSEB, en aquest darrer cas integrant-se en el programa d'actes de la celebració del 50è aniversari de l'escola.
Properament es podrà  visitar a Terrassa (EET, entre el 9 i el 22 de gener) i a Sant Cugat (ETSAV, de l'1 al 29 de febrer). [Saber-ne més]


Mapa de projectes de cooperació a la web del CCD a partir del 9 de gener. Nova eina d'informació sobre les activitats al Sud finançades a través de la Campanya 0,7% a la UPC.


Volem millorar la qualitat de la informació sobre els projectes de cooperació que es posa a l'abast de la comunitat universitària i aconseguir aixà un millor retorn sobre les activitats i els resultats que s'obtenen gràcies als recursos aportats a través de la Campanya del 0,7% a la UPC. És per això que properament obrirem a la pàgina web del CCD, en l'apartat corresponent a les Accions al Sud, un nou apartat anomenat Mapa de Projectes que permetrà  visibilitzar millor la distribució geogràfica de les accions i consultar informació sobre els projectes que s'han realitzat durant els darrers anys. En una primera etapa es podran consultar els mapes mundi de projectes dels anys 2010 i 2011. Clicant en cada projecte concret s'obrirà  una finestra amb informació bàsica d'interès.

 

 


Centre de Cooperació per al Desenvolupament - 93 401 59 61 - info.ccd@upc.edu - www.upc.edu/ccd