Comparteix:

Butlletí 9 - Març 2011

 
capsalera.png

Número 9 - Març de 2011

 

Elaboració del Pla UPC Cooperació 2015 - fase de disseny

La cooperació al desenvolupament a la UPC ja té una trajectòria: des de la constitució al 1992 del CCD fins avui ha anat creixent, madurant i aprenent. En aquests moments, es constata la necessitat que la UPC es doti d'un instrument que permeti definir i orientar el seu compromís en l’àmbit CUD de cara als propers anys. [Saber-ne més]

UPCcooperació2015.gif
Reunió a Alger entre xarxes universitàries espanyoles i algerianes
algeria.jpg

El passats 16 i 17 de febrer es van realitzar a Alger reunions de treball sobre cooperació universitària on van assistir representants del Ministeri d’Educació Superior i de Recerca d’Algèria, representants de les universitats i xarxes d’universitats algerianes, representants de la cooperació espanyola (OTC a Algèria i membres d’AECID), representants de la CRUE i de la Xarxa Vives d’Universitats. [Saber-ne més]

Programa de cooperació universitària a Moçambic: primers contactes sobre el terreny

El passat 2010 es va tancar el PAU (Programa Algèria Universitats), i la Comissió de Cooperació de la Xarxa Vives s’ha proposat iniciar un nou programa de cooperació universitària. El passat mes de febrer, Agustí Pérez, Comissionat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament de la UPC, va viatjar a Moçambic en representació del Grup de Treball per iniciar els contactes amb universitats de Moçambic. [Saber-ne més]

 
 
XIX Convocatòria d'Ajuts del CCD

Des del 25 de febrer està oberta la XIX Convocatòria d’ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC per a Accions de Cooperació, una eina de suport a la participació de la comunitat universitària en projectes i programes de cooperació per al desenvolupament. [Saber-ne més]

dissabte_de_minga.jpg
Màster Desenvolupament Rural i Cooperació a la Universitat de Saint Louis, Senegal

El passat mes de gener s’ha iniciat la segona edició del Màster en Desenvolupament Rural i Cooperació, que s’imparteix a la Universitat Gaston Berger de Saint Louis, Senegal, i que dóna accés a una titulació que atorguen conjuntament la UGB, la Universitat de Barcelona i la UPC. Aquest màster està organitzat per l’ONG Món3, i s’inscriu en un programa de desenvolupament agrícola i rural a la vall del riu Senegal. [Saber-ne més]

master_senegal.jpg
 
Enquesta sobre Energia per a Tothom a l’Àfrica Subsahariana el 2030
 

grecdh.jpgEl GRECDH, amb el suport de l’Institut de Sostenibilitat, col·labora amb Practical Action i altres institucions en el projecte internacional Energy Access for the poor in Sub-Saharan Africa to meet the Millennium Development Goals (Energia per a Tothom a l’Àfrica Subsahariana el 2030). En el marc del projecte es proposa la realització d’una enquesta on-line per recollir l’opinió i sensibilitat de la ciutadania sobre la temàtica de l’accés a l’energia a l’Àfrica: Accedir a l'enquesta

Programa de cooperació interuniversitària i de Recerca de l’AECID (PCI)

El passat 20 de desembre es va publicar al BOE la resolució de la convocatòria 2010-2011 del Programa de Cooperació Interuniversitària i de Recerca de l’AECID (PCI). En el marc d’aquesta convocatòria, l’Agència ha donat recolzament a 28 projectes presentats per la UPC, amb un total de més de 1.300.000 €. [Saber-ne més ]

 
logo_aecid.gif
Resolt el VIII Concurs fotogràfic "Imatges del Sud"

El jurat, integrat pel Sr. Julio Tomás (fotògraf professional), el Sr. Antoni Bover (professor del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia - CITM), el Sr. Josep Casanovas (Vicerector de Política Universitària i President del CCD), el Sr. Jordi García (professor de la FIB i director acadèmic del CCD) i el Sr. Leandro Navarro (professor de la FIB i membre del Consell del CCD) va destacar novament la resposta obtinguda en el marc d’aquesta vuitena edició del concurs, tant pel que fa al nombre de treballs presentats (un total de 148) com per la seva qualitat. [Saber-ne més]

BR_2n premi Projecte_Carrers pam a pam.jpg
 
Projecte: Xarxa de Suport a la Reutilització

La Fundació.cat ha donat un premi-ajut a TxT per desenvolupar un sistema web per facilitar la reutilització d'equipament informàtic. La proposta: Xarxa de Suport a la Reutilització, premiada amb 20.000 €, vol dotar a la societat d’autonomia per a nodrir-se de l’equipament informàtic que anava destinat a reciclar-se. Els futurs receptors de l’equipament seran iniciatives i programes d’interès social que hauran rebut suport mitjançant les xarxes socials. Els futurs donants seran els que prepararan l’equipament, se’ls facilitarà molt la tasca mitjançant un conjunt d’eines per automatitzar el testeig, esborrat de dades, instal·lació del sistema operatiu i catalogació de l'equip a la web. [Saber-ne més]

txt.JPG
 

Informacions breus

Sessió de Presentació de Projectes del CCD 2010 i exposició de Pòsters

Com cada any, es celebra la sessió de presentació de Projectes del CCD del 2010. L'acte es celebrarà el 29 de març a les 12 a l'Aula Màster del Campus Nord. Es presenten alguns dels projectes recolzats pel CCD en la convocatòria del 2010, oferint una visió de les activitats realitzades i els resultats aconseguits a través de les diverses accions en les que participa la UPC. A continuació es farà l'entrega de premis del VIII Concurs fotogràfic "Imatges del Sud" i es visitarà l'exposició de Pòsters de projectes del 2010. [Saber-ne més]


Publicació del llibre "Crianza Tradicional de Aves de Corral"

El Ministerio de Agricultura de Perú ha editat 1.000 exemplars del llibre "Crianza Tradicional de Aves de Corral" els autors del qual són entre d'altres el professor de la UPC Lorenzo Àlvarez i l'enginyera de UPC ESAB Marta Almazán, a banda del professor de la UAB Pedro Mayor i el veterinari peruà Gino Mariño.

El treball fet per a l’elaboració d’aquest llibre s’inscriu en el projecte recolzat pel CCD en el marc de la Convocatòria d’Ajuts “Estudi: Establiments d’un mòdul experimental de cria de paca a les instal·lacions de l’Instituto se Investigaciones Tropicales y de Altura en la Amazonía Peruana”, que es va dur a terme entre els mesos de juliol i novembre de 2010. [Saber-ne més]


Informe sobre Espanya al Global Information Society Watch

Leandro Navarro, professor de la FIB, i David Franquesa, estudiant de doctorat de la UPC, han elaborat l'Informe sobre Espanya al llibre "Global Information Society Watch". Els informes GISWatch son una serie d'informes anuals que cobreixen l'estat de la societat de la informació des de la perspectiva de la societat civil. L'objectiu a llarg termini és desenvolupar habilitats d'anàlisi de polítiques i hàbits en la labor de les organitzacions de la societat civil que treballen en les àrees TIC per al desenvolupament, la democràcia i la justícia social.

 

 


El Journal of Human Development and Capabilities, indexat a SSCI

Des d’aquest 2011, el Journal of Human Development and Capabilities està indexat al SSCI. Es tracta de la revista de la Human Development and Capabilities Association, que es publica des de l’any 2000 amb l’objectiu d’oferir nous enfocaments sobre desenvolupament humà, eradicació de la pobresa, justícia social, drets humans… La inclusió de la revista a l’índex SSCI mostra el reconeixement al seu rigor i qualitat. [Saber-ne més]

 


El CCD també és a Facebook

Informacions sobre cooperació i l'activitat dels grups, enllaços interessants... i tot el contingut que vosaltres hi volgueu aportar! Ja tenim 160 amics. Segueix-nos també a Facebook!


Centre de Cooperació per al Desenvolupament - 93 401 59 61 - info.ccd@upc.edu - www.upc.edu/ccd