Share:

2015 Photographs

MODALITAT PROJECTES

 

I PREMI EX AEQUO:

Índia. Una dona carrega un cop i un altre el cubell d’àrids que transporta sobre el cap per omplir un aiguamoll. Aquest tractarà aigua residual urbana de manera sostenible, amb una despesa energètica mínima, per ser reutilitzada de manera segura en múltiples aplicacions.

Els àrids de l'aiguamoll”, de Cristina Avila

Una dóna carrega un cop i un altre el cubell d’àrids que transporta sobre el cap per omplir un aiguamoll. Aquest tractarà aigua residual urbana de manera sostenible, amb una despesa energètica mínima, per ser reutilitzada de manera segura en múltiples aplicacions.

Projecte de Tractament d'aigües a l'Índia

 

Camerun. Fotografia on els nens de Ndjore II ens ajuden a transportar brics (adobes) durant l’esbarjo.

"Amb l'ajuda de tots", d'Abigeil Freire

Els nens de Ndjore II ens ajuden a transportar brics (adobes) durant el temps d'esbarjo.

Projecte de Construcció d'aules a Camerún

 

II PREMI

Xile. Durant el taller d’auto-construcció, una ombra projectada sobre un palet rep una biga. Una fotografia que mostra el treball despersonalitzant la tasca i donant importància als materials emprats.

Un cop de mà”, d'Arnau Llasart

Durant el taller d’auto-construcció, una ombra projectada sobre un palet rep una biga. Una fotografia que mostra el treball despersonalitzant la tasca i donant importància als materials emprats.

Projecte d'Autoconstrucció a XileMENCIONS

Perú. La familia Ramos vive en la última casa del asentamiento.  El agua no llega y una vecina de la parte baja y equipada de Colliqe se la vende. En Collique no hay suministro continuo ni contadores, por lo que la vendedora está denunciada por sus vecinos. Los Ramos han vallado con madera sus tanques de agua (oxidados y sin tapa) para esconderlos y evitar que la vendedora sea acusada y cese la venta.

Derecho ilegal”, de Miren Etxeberría

La familia Ramos vive en la última casa del asentamiento. El agua no llega y una vecina de la parte baja y equipada de Collique se la vende. En Collique no hay suministro continuo ni contadores, por lo que la vendedora está denunciada por sus vecinos. Los Ramos han vallado con madera sus tanques de agua (oxidados y sin tapa) para esconderlos y evitar que la vendedora sea acusada y cese la venta.

Projecte d'Abastiment d'aigua a San Camilo (Perú)


 

República Dominicana. Quan els més petits mostren interès per aprendre coses noves poden aconseguir allò que es proposen.

“Lletres”, d'Eduard Ballvé

República Dominicana. Quan els més petits mostren interès per aprendre coses noves poden aconseguir tot allò que es proposen

Projecte de Sonríe y Crece


 


MODALITAT REALITAT


I PREMI

Nepal. Les parets de pedra i fang prenen vida, les bigues de fusta poden explicar mil i una històries viscudes, les mateixes que guarda en Ranjid, que ha nascut entre aquestes 4 parets i ha crescut i envellit aquí, a casa seva.

El pas del temps, d'Emma Ferrer

Les parets de pedra i fang prenen vida, les bigues de fusta poden explicar mil i una històries viscudes, les mateixes que guarda en Ranjid, que ha nascut entre aquestes 4 parets i ha crescut i envellit aquí, a casa seva.

Projecte de Reconstrucció a Bhimphedi (Nepal)


II PREMI

Índia. Amb més de 200 milions d’habitants, Utta Pradesh és un dels estats més pobres i menys industrialitzats de l’Índia, i és un dels que registra la major proporció de treball infantil al país. Aquest segueix creixent tant en les zones rurals com en les àrees urbanes. Aquesta foto està presa als afores del campus d’Aligarh Muslim University, on és usual veure gran quantitat de nens treballant des de molt petits.

La balança de la vida”, de Cristina Avila

Amb més de 200 milions d’habitants, Utta Pradesh és un dels estats més pobres i menys industrialitzats de l’Índia, i és un dels que registra una major proporció de treball infantil al país. Aquest segueix creixent tant en les zones rurals com en les àrees urbanes. Aquesta foto està presa als afores del campus d’Aligarh Muslim University, on és usual veure gran quantitat de nens treballant des de molt petits.

Projecte de Tractament d'aigües a l'ÍndiaMENCIONS

Nepal. La consciència –de les alumnes de l’escola de Supping- de la importància de l’educació i la il·lusió d’aprendre, les empeny cada dia a caminar muntanya a través durant més d’una hora, per desfer de nou el camí després de les classes.

 "Il·lusió", d'Emma Ferrer

La consciència de les alumnes de l’escola de Supping de la importància de l’educació i la il·lusió per aprendre, les empeny cada dia a caminar muntanya a través durant més d’una hora, per desfer de nou el camí després de les classes.

Projecte de Reconstrucció a Bhimphedi (Nepal)


Índia. Un pont irat al Taj Mahal. És una via làctia. Llet transportada per rodes. Rodes alimentades per petroli, que creuen la llera de l’ofegat Yamuna, el principal afluent del sagrat Ganges.

"Via Làctia", de Cristina Avila.

Un pont irat al Taj Mahal. És una via làctia. Llet transportada per rodes. Rodes alimentades per petroli, que creuen la llera de l’ofegat Yamuna, el principal afluent del sagrat Ganges.

Projecte de Tractament d'aigües a l'Índia