Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes 2019

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2019

Projectes 2019

El CCD obre anualment una convocatòria d'ajuts per a Activitats de Cooperació, adreçada a tots i totes les membres de la nostra comunitat universitària per donar suport a projectes, activitats formatives i altres iniciatives de cooperació adreçades a països en vies de desenvolupament en què intervingui directament estudiantat, PDI i/o PAS de la UPC, així com les activitats de sensibilització i propostes d'educació per al desenvolupament que es realitzin a la UPC. Aquest any 2019, a més a més, s'hi han incorporat com a novetat una modalitat específica de suport institucional a universitats, una de cooperació local i una de recerca per al desenvolupament. 

El recolzament als projectes de cooperació de la comunitat UPC a través d'aquesta convocatòria es fa en base als recursos procedents de la Campanya 0'7%, que suma a l'aportació institucional les aportacions voluntàries del PAS, PDI i estudiants. 

Al 2019 es van presentar 76 propostes. El CCD va aprovar l'ajut a 63 projectes, assignant un total de 272.600 euros. A continuació es poden llegir els resums dels projectes realitzats durant aquest 2019, elaborats a mida que els projectes es van donant per acabats. 

 

 

Aigua, sanejament i gestió de residus

 • El 35% de la població no té accés a un sistema de sanejament bàsic, aproximadament uns 2.500 milions de persones.
 • 2.2 miliones de persones moren cada any per malalties intestinals com la diarrea, la majoria de les quals són infants menors de 5 anys.
 • Més del 80% de les aigües residuals generades anualment en els països en desenvolupament s'aboca sense tractament sobre superfícies d'aigua.

 

Aigua a Moçambic (B001)

Aquest projecte s’emmarca en la col·laboració entre la UPC i la Universitat Pedagògica de Maxixe (actualment Universidade do Save) en l’àmbit de l’Enginyeria Civil per a la creació de línies de recerca conjuntes. Una d’elles és l’estudi de la hidrodinàmica en la Badia d’Inhambane.S'han fet unes campanyes d’adquisició de dades a la Badia amb participació d’agents locals (e.g. Administració Marítima, etc.) que permetran per primera vegada conèixer i estudiar el funcionament hidrodinàmic de la badia, necessari per establir eines de gestió ambiental, de protecció costanera, gestió de les descarregues continentals o desenvolupar estratègies per pal·liar els efectes del canvi climàtic. [+]

 

Sistema de rec a l'Índia (A033)

Karkata és un petit poblat remot de la India, en el que els seus habitants tenen greus problemes d’escassetat d’aigua potable i aigua per l’agricultura. Després de visitar el poblat s'ha decidit abordar el de l’aigua per l’agricultura. En aquest projecte s’ha realitzat un estudi de la situació actual i la situació a la que es vol arribar, s’han estudiat les característiques de la zona per tal de veure quina és la millor forma d’explotar els recursos existents de forma sostenible, s’ha fet un estudi exhaustiu de les alternatives de disseny i s’ha donat una proposta de disseny definitiva, basada en un sistema de captació d’aigües pluvials de forma directa i indirecta (aigua provinent de les àrees confrontants). [+]

 

 

 

Agricultura i indústria agroalimentària


 • 1/3 de les morts de menors de 5 anys en països en vies de desenvolupament estan relacionades amb la desnutrició
 • Aproximadament 1 de cada 8 persones al món se'n va a dormir amb gana cada nit, i és 1,5 vegades més probable que sigui dona

 • Més del 30% de la producció d'aliments es perd o es malbarata

 

 

 

 

 

Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans

 • Més de 50 milions de persones s'han de desplaçar cada any del seu lloc d'origen per causes bèl·liques i polítiques 
 • Aproximadament 1.000 milions de persones viuen en barris perifèrics de les ciutats en condicions precàries, sense habitatge digne
 • El 60% de la humanitat autogestiona o construeix el seu propi habitatge.

 

 

Arquitectura a Bolívia (A003)

D'acord amb la importància d'elaborar plans de desenvolupament que dignifiquin i posin en valor els territoris metropolitans rurals, s'ha creat un equip multidisciplinar i pluricultural que treballarà en l'elaboració d'un Pla de desenvolupament integral i sostenible del Municipi de Capinota a través d'un Workshop amb la Universitat Major de San Simón (UMSS), on es treballarà en l'elaboració d'una base de dades tècnica i és grafiaran les cartografies del territori i es treballarà en el projecte tècnic de construcció, rehabilitació i posada en valor patrimonial del canal de reg del Pirigallo [+]

 

 

Infraestructures en un camp de refugiats a Grècia (A027)

El projecte neix de les múltiples experiències viscudes a l'illa durant l'any passat, alhora que es col·labora tant amb entitats públiques com privades dels governs regionals i locals, i ONG que treballen als campaments. Es busca una comprensió global del que significa la resposta humanitària tant per als refugiats com per a la població local. L'objectiu del projecte és trobar un equilibri de l'ecosistema per a reduir les conseqüències del camp sobre l'economia local, sense oblidar donar resposta a les necessitats presents i futures dels refugiats. El projecte vol convertir-se en l'eina utilitzada per les diferents parts d'aquest nou ecosistema per a oferir beneficis a totes dues parts. [+]

 

Diagnosi arquitectònica a Perú (A021)

El projecte consisteix en l’estudi de l’estat actual del Parc històric de Chinchero (Valle Sagrado, Perú) amb l’objectiu de tenir un suport que serveixi per a posteriors intervencions per tal de mantenir en bon estat la plaça, ja que es el punt de congregació turística i una font de benefici econòmic tant a nivell de petits artesans com a nivell institucional (Ministeri i Ajuntament). L’estudi segueix dos eixos, per un banda, amb unes intencions tècniques, l’obtenció de plànols de l’estat de conservació on s’ha realitzat un anàlisi de l’espai públic i privat: dimensions, materialitat, mètodes constructius, usos actuals, ... i s’ha aplicat tota la informació obtinguda en un suport digital. Paral·lelament, s’ha realitzat un recull de dades d’activitats que es realitzen, amb un caire més quotidià, d’opinions dels ciutadans i de la gent que hi conviu per tal d’entendre els problemes i plantejament de possibles solucions per tal d’afavorir i millorar l’activitat dels ciutadans del poble. [+]

 

 Workshop d'arquitectura al Marroc (A038)

El projecte consisteix en l'organització anual del Laboratori Internacional d'Arquitectura Col·laborativa emplaçat a la medina de Chefchaouen, en el qual es desenvolupen les capacitats tècniques col·lectives gràcies a la pràctica pedagògica extradisciplinar en ciutats vulnerables. Professors i estudiants, de Barcelona i del Marroc, s'uneixen amb l'administració i amb la població Xauní per generar un espai on debatre, treballar i reflexionar sobre les problemàtiques més immediates dels seus espais de la vida quotidiana, els quals es troben actualment en un període d'intensos canvis a causa de la confluència entre la tradició i la vida moderna (mercats tradicionals i turisme, vida, vianants i cotxes...). [+]

 

 

Mineria

 • Entre el 15% i el 20% de la producció minera total s'extreu de manera rudimentària en explotacions de petita escala
 • Aproximadament 1.000 milions de persones viuen en barris perifèrics de les ciutats en condicions precàries, sense habitatge digne
 • La mineria artesanal allibera al medi ambient entre 800 i 1.100 tones de mercuri a l'any

 

 

Mineria al Perú i Bolívia (B005)

El processament de l'or en la mineria artesanal de Perú i Bolívia es realitza per amalgamació amb mercuri o per cianuració. S'han avaluat les repercussions ambientals i econòmiques de tots dos mètodes, tenint en compte la composició química i mineral de les menes i s'han fet les recomanacions oportunes per millorar la recuperació, reduir la contaminació ambiental i augmentar la seguretat laboral. A Bolívia la petita mineria i artesanal de l'estany representa un eix fonamental en l'economia. Les universitats bolivianes són les encarregades d'assessorar per al desenvolupament de l'activitat. En elles les activitats de recerca són limitades, amb un nombre de doctors molt reduït. La investigació va encaminada a la millora en el coneixement de les característiques dels dipòsits de Sn i In de la faixa andina i el seu processament. [+]

 

 

 

Tecnologies de la informació i la comunicació

 • 5,4 milions de morts entre 1998 i 2007 al Congo, en un conflicte que encara segueix vigent, per l'extracció de coltan, bàsci per a la fabricació d'aparells electrònics
 • 50 milions de tones de residus electrònics es generen cada any a escala mundial. El 75% desapereixen del circuit oficial i una bona part s'exporta il·legalment a l'Àfrica, la Xina i la Índia
 • La millora de 38 indicadors dels ODM s'ha correlacionat positivament amb la millora de l'accés a les TIC, inclosa la pobresa extrema, la mortalitat de menors de 5 anys i l'accés a l'aigua potable.

Projectes: 

Monitoratge d'una instal·lació fotovoltaica a Benin (A004)

El projecte consisteix en la substitució i millora d'un sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica de la granja d'Agoïta, a Benín, dedicada a la rehabilitació social i laboral de persones amb malalties mentals. La UPC, amb el suport del CCD, ha realitzat ja tres viatges a la granja, que en estar molt allunyada de les zones urbanes, no està connectada a la xarxa elèctrica i té una cobertura de telefonia, dades i TV terrestre escassa o nul·la. En anteriors fases s'hi han instal·lat diversos sistemes de telecomunicació i un sistema de monitoratge per al manteniment preventiu de la instal·lació fotovoltaica de que disposa la granja, amb la publicació de dades a Thinkspeak, un sistema d'avisos i alarmes local i remot amb un bot de Telegram... A finals de 2018 el monitoratge va començar a mostrar disfuncions fins, finalment, deixar de funcionar totalment per causes diverses. S'hi ha instal·lat un nou sistema que ha solucionat els problemes i aporta millores diverses.  [+]

Instal·lació d'una xarxa LoRa a Moçambic (B007 / C006)

Es tracta d’un projecte interdisciplinari que comprèn parts relacionades amb l’Enginyeria Civil i l’Enginyeria de Telecomunicacions. Per una banda, la instal·lació d'equipament tècnic per tal de millorar la infraestructura telemàtica de la Universitat Pedagògica de Maxixe, concretament, instal·lant equips Ubiquiti per tal d’unir la xarxa de dos edificis de la universitat. D’altra banda, la implementació d’una xarxa LoRa capaç d’utilitzar sensors dissenyats per l’Internet de les coses, i la realització de les primeres mesures de cabal dels rius d’Inhambane per tal de conèixer millor la seva hidrodinàmica. En aquest sentit, aquest projecte suposa un primer pas en el disseny i implementació de l’objectiu final com a continuació del projecte de posar en funcionament un ‘Early Warning System’ per a la previsió d’avingudes en els rius de la zona d’Inhambane. [+]

Identificació de projectes TIC al Senegal (A005)

Aquest projecte ha donat suport TIC a la Fundació PUSE que desenvolupa la seva tasca, consistent en facilitar l'accés a l'educació, al Senegal. S'han realitzat actuacions a dos centres de la contrapart. A la residencia de Mbour a) un curs d'ofimàtica i iniciació a la programació, b) configuració de 15 ordinadors (7 d'ells del programa UPC REUTILITZA), amb sistema operatiu Ubuntu 18.04, còpia local de Viquipèdia francesa i programari per a la realització del curs, c) estudi i millora de la velocitat de la connectivitat a Internet i d) instal·lació d'un sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica. A l'escola l'escola rural, bressol i primària, de Mbackombel e) desenvolupament d'una aplicació de comptabilitat per gestionar els més de 600 alumnes i f) configuració de l'equipament de la instal·lació fotovoltaica..  [+]

TIC a Sierra Leone (A010)

Aquesta ha sigut la segona col·laboració de la UPC amb l'hospital Saint John of God a Sierra Leone. Donant continuïtat al projecte de 2018, s'han aixecat plànols de l'escola d'infermeria, per tal de poder-ne planificar el cablejat, i ja es disposa dels plànols de tot el complex. També s'ha fet formació en eines TIC als alumnes del curs introductori de l’escola. També s’han realitzat cursos als professors de l’escola i de la universitat de Makeni. Vam proporcionar 8 portàtils equipats adequadament per les classes i vam participar com a traductors i suport IT en el currículum review de totes les escoles i universitats que imparteixen el camp de la infermeria i també en la creació del pla estratègic de l’escola pels propers 3 anys.  [+]

 

TIC a Ghana (A032)

Actualment l'hospital d'Ada Foah registra les seves pacients en paper i s'emmagatzemen els historials en una sala de forma poc eficient. Aquest fet dificulta el control i el seguiment dels pacients, una tasca fonamental en el centre mèdic. Per això és necessària la implementació d'una xarxa ordinadors que faciliti la millora de l'organització. En un projecte anterior realitzat el 2018, es va muntar una primera xarxa, es van configurar els primers ordinadors i es va instal·lar un programari especialment definit pel registre mèdic dels pacients. Aquest projecte pretén donar continuïtat a l'ampliació de la xarxa d'ordinadors de l'hospital Ada East District Hospital. Actualment, hi ha muntada una xarxa en la part del hospital encarregada del pacient ambulatori (o hospital de dia). La tasca principal és acabar d’instal·lar ordinadors en aquesta àrea. A més, s’haurà de treballar en el programari implementat. Gràcies a això es permetrà la millora de la gestió i el seguiment dels pacients de l'hospital. [+]

TIC a Senegal (A040)

L'OJACS és un lloc de lleure per nens del poble. Durant l’estiu, els nens i nenes del poble no van a l’escola,i és necessari un lloc on puguin passar el dia i, de pas, formar-se en matèries com ciència o informàtica. L’objectiu principal del projecte, i la raó per la qual OJACS va demanar col·laboració és degut a que van detectar que un gran número d’estudiants al arribar a l’universitat el primer any ho deixen, ja que mai han treballat amb un ordinador abans. Aquest projecte comença amb la intenció de dotar a la comunitat educativa d'eines que  permetin millorar la formació dels nens. S’ha fet un viatge portant amb nosaltres 10 ordinadors amb un sistema operatiu ràpid i senzill que conté un conjunt de programes i aplicacions àmbit educatiu. [+]

 

Salut i medicina

 • 120 milions de persones al món pateixen algun impediment visual per errors refractius que podrien ser resolts amb ulleres, lents de contacte o cirurgia simple
 • 39 milions de persones són cegues. El 80% d'aquests casos eren prevenibles o es poden curar
 • El 90% de les persones que tenen algun impediment visual viuen a països en desenvolupament.

 

 

 

 

Energia

 • El 20% de la població mundial, gairebé 1.400 milions de persones, no té accés a l'electricitat
 • Més del 40% de la població mundial, al voltant de 3.000 milions de persones, depén dels combustibles sòlids, biomassa tradicional i carbó, per satisfer les seves necessitats
 • Més de 4 milions de persones a l'any moren a causa de l'inhalació de fum produït per la combustió inadequada de la biomassa, fet que afecta especialment els nens i les dones

 

Generació d'energia a Tanzània (A012)

A l'Àfrica subsahariana la taxa d'electrificació a les zones rurals és només 23%. No obstant això, aquestes àrees generalment presenten un potencial significatiu per a la generació d'electricitat, tant fotovoltaica com a partir de biomassa.  La combinació d'aquest gran potencial amb la tendència a la disminució de costos de les tecnologies d'energia renovable ha portat a el desenvolupament de solucions innovadores per a l'accés a l'electricitat. Aquesta investigació consisteix en l'anàlisi tecnoeconòmic de la hibridació de gasificadors de biomassa i panells solars fotovoltaics per a electrificació rural a Ghana, utilitzant residus agrícoles locals com a matèria primera. La investigació inclou la recol·lecció de dades a través de treball de camp en projectes de minixarxes en operació a Tanzània. [+]

 

 

Energia fotovoltaica a Ghana (A008)

En el marc de l’autoritat Light-Up Ghana s'han dissenyant uns sistemes fotovoltaics per alimentar tres bombetes, una radio i 2-3 ports de carrega de mòbils per a cada llar. Com que s’estan instal·lant a 2000 llars, el grup d’investigació en energies de la University of Energy and Natural Resources de Sunyani ha identificat la dificultat de prestar el suport tècnic requerit, degut a la magnitud del projecte. La nostra proposta consisteix en dissenyar un sistema de manteniment adaptat a la comunitat local, per a que els beneficiaris tinguin la capacitat de solucionar els problemes bàsics que es poden trobar en el seu dia a dia. Un cop dissenyat el sistema de manteniment es realitzaran capacitacions als encarregats de la difusió, que pertanyen a la University of Energy and Natural Resources, d’aquest en les comunitats locals on estan situats els sistemes, així com també una capacitació pilot a un grup dels beneficiaris a la regió de Brong Ahafo, concretament a la zona del nord de Techiman. [+]

Accés a l'energia a Ghana (A008)

El projecte te com a punt de partida la necessitat detectada per part de la Volta Revival Foundation d’un subministrament elèctric continu. Aquest accés a l’electricitat permetrà un progrés i una millora en diverses activitats com la docència, la remaderia, l’agricultura i la indústria tèxtil. La Volta Revival Foundation i els membres de la UPC estableixen un acord com a punt de partida per la cooperació en la implementació del projecte d’“Autonomia Energètica de Kewunor – Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d’energia renovable”. Aquest projecte pretén dotar d’uns generadors d’electricitat sostenibles que s’alimentin a partir d’energies renovables. Per garantir l’autonomia de la comunitat el projecte té com a objectius la transmissió dels coneixements necessaris per gestionar el manteniment dels generadors i possibilitar la rèplica d'aquests per determinats sectors de la població. [+]

 

Energia mareomotriu a Panamà (B011)

L’objectiu portat a terme consistia en una avaluació preliminar del potencial de l’energia mareomotriu de l’arxipèlag de las Perlas mitjançant una campanya de camp amb instrumentació de baix cost. Durant la primera campanya es van poder fer un total de 10 mesures de camp compreses entre el 12 i el 19 de desembre del 2018, però amb una carrera de marea molt baixa (al voltant dels dos metres). Aquesta nova proposta planteja realitzar una segona campanya de camp, necessària per a la caracterització hidrodinàmica total de la zona ja que es realitzaria en condicions de marea complementàries a les existents durant la campanya anterior. Per altra banda, la nova proposta també dóna continuïtat al projecte de formació en nàutica sostenible, adreçant la formació als joves de la illa que actualment estan pilotant les embarcacions sense cap tipus de titulació ni coneixement en seguretat marítima. [+]

 

Educació, formació i capacitació

 • Uns 57 milions d'infants no estan escolaritzats. El 42% d'ells viu en països en conflictes.
 • Proporcionar a tots els infants una educació bàsica de qualitat pot arribar a impulsar el creixement econòmic anual dels països en desenvolupament en un 2%
 • Cada any addicional d'escolarització pot propiciar un augment d'entre el 10% i el 20% dels ingressos d'una dona


Educació a República Dominicana (A001)

Com en els últims anys, “Sonríe y Crece” ha mantingut durant el 2019 les tasques i projectes de l’escuelita i veranito (Sonríe y Aprende), així com els programes de beques i la promoció del reciclatge. Aquest any el reciclatge ha estat un dels temes troncals. S’han fet activitats de sensibilització als nens i nenes que acudeixen a l’escuelita amb sortides i activitats de recollida de plàstics durs. S’han adquirit una serie de “zafacones” (grans recipients de recollida de deixalles que s’utilitzen al poble), i cada escola n'ha “adoptat” un per la recollida de plàstic dur. Com a part d’aquesta iniciativa, tots els nens de l’escuelita i veranito, així com els monitors dominicans, han participat de la decoració d’aquests objectes, per tal de que se'ls facin seus. Es farà seguiment de les escoles per coordinar-se amb la recollida del contingut per part de l’ajuntament.  [+]