Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanisme en moviment al Senegal (2019-B002)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2019 / Urbanisme en moviment al Senegal (2019-B002)

Urbanisme en moviment al Senegal (2019-B002)

Recerca sobre l'adequació del vehicle-clínica, les seves transformacions per projectar activitats en moviment i estudi de l'impacte i les relacions que generen sobre la xarxa social de les comunitats rurals del Senegal i als països en desenvolupament (2019-B002)


Lloc de realització

Missirah, Senegal


Soci local

Dentistas sobre ruedas


Participants de la UPC

Carles Llop, PDI de l'ETSAV, i Adrian Alvarez i Marc Strunk, estudiants de l'ETSAV


Dates de realització

01-11-2019 al 09-11-2019

Context del projecte

La possibilitat que l’activitat de clínica sobre un camió es pugui desplaçar permet la descentralització d’aquesta mateixa i la possibilitat de portar-la a diferents tipus de territoris. Es pot utilitzar el vehicle adaptat i transformat com a catalitzador i intercanviador d’activitats entre diferents àrees i els seus habitants. Podria oferir moltes possibilitats inclusives per al comerç, el transport, la cultura i  accions per al desenvolupament a zones privades d’accés a aquesta infraestructura. És el cas del projecte de l’ONG “Dentistas sobre ruedas”, que, mitjançant uns vehicles adaptats i transformats en clíniques mòbils, ofereixen un servei a territoris rurals i assentaments dispersos al que no hi tenen accés. Aquesta activitat mòbil, no només permet traslladar el servei al llarg d’un recorregut sinó que també actua com a generador de noves centralitats allà on se situa i re-configura l’espai públic d’aquests territoris així com dinamitza l’estructura social dels mateixos. La recerca pretén per una banda estudiar l’adequació tecnològica i de connectivitat del vehicle i les seves transformacions per a generar l’activitat actual i d’altres sinergies, així com desenvolupar un estudi sobre l’impacte d’aquesta iniciativa emprada de projectar activitats en moviment, quantificar i potenciar les relacions que aquestes generen a la xarxa social de les comunitats rurals i als països en desenvolupament


Què s'ha fet? 

La pròpia activitat de la ONG DSR ja suposa una prestació en quant a la millora de la salut i atenció dental, ocular i médica a territoris sense accés a aquests serveis. 

En aquest context s’ha analitzat, monitoritzat i verificat que l’aparició d’iniciatives com la de clíniques dentals integrades dintre de camions de “Dentistes Sobre Ruedas” han suposat una alternativa de gran impacte sanitari i social dintre de les comunitats i han arribat a més població de diferents territoris amb menys recursos  i per tant diverses organitzacions tradueixin la seva activitat a països en desenvolupament en base a aquesta dinàmica.S’han pogut analitzar i millorar els mecanismes i transformacions del vehicle i la seva connectivitat per a una millor producció de la seva activitat d’oferta de serveis a la comunitat. D’aquesta manera s’estableixen punts de partida sobre les que “Dentistas Sobre Ruedas” i altres organitzacions poden utilitzar en la transformació o adaptació dels seus vehicles. S’han pogut detectar i qualificar els espais públics on les activitats de prestació de serveis mòbils tenen més incidència dintre de la xarxa comunitària i per tant on tenen més impacte. D’aquesta manera s’estableixen punts de partida sobre les que “Dentistas Sobre Ruedas” i altres organitzacions poden planificar la seva activitat. Finalment estem en procés de millorar el vehicle “prototip” de “Dentistas sobre ruedas” per a millorar el seu servei així com d’oferir altres nous i poden replicar-ho a altres experiències i models. 


Perspectives de continuïtat

  • Es pretén contactar amb altres agents de la UPC / organització i grups de Cooperació com AUCOOP i l’equip Lowtech (a més a més del CCD)  per a desenvolupar un projecte conjunt de millora del dispositiu de DSR no només per millorar-ne l’eficàcia i optimització sinó per a establir les bases d’un projecte d’oportunitat vinculat amb els serveis mòbils a països del sud. 


  • Aquesta investigació, preveu la seva continuïtat  en l’estudi de les possibles modificacions del vehicle del cas d’estudi (Clínica mòbil de DSR) amb la intenció, si cal, les sinergies amb els usuaris i l’espai que l’envolta en les poblacions rurals que visita.


  • Aquestes modificacions poden recórrer a una millora en telecomunicacions, robotització del prototip de clínica mòbil, solucions constructives que millorin les condicions de desplaçament, treball i atenció al pacients.

Valoració personal

Carles Llop Torné

El viatge de identificació i recerca es va produir al novembre 2019 (Missirah, Regió de Fatick, Senegal) va permetre analitzar i entendre els nous dispositius de la mobilitat i  el seu potencial per canviar les pràctiques, els nous serveis, noves maneres de pensar i experimentar la mobilitat per portar els serveis als territoris que no disposen d’infraestructura necesaria per al seu desenvolupament.

A través d’analisi, monitorització i entrevistes a peu de camp, es va poder estudiar l’impacte de projectar activitats en moviment, en aquest cas l’impacte d’una clínica mòbil instal·lada en un camió-dispsitiu, quantificar i potenciar les relacions que aquestes generen a la xarxa social de les comunitats rurals a la regió de Fatick, Senegal, així com conèixer els col·laboradors locals i definir l’encàrrec concret de les activitats a desenvolupar.

Els resultats del projecte i del taller han estat valorats positivament per totes les parts implicades i es preveu donar-li continuïtat desenvolupant un dels trams del canal de reg, conjuntament amb la rehabilitació del molí.


Adrià Alvarez Barcial

Per primer cop en molts anys com a cooperant he tingut l’oportunitat de poder participar en un projecte de cooperació internacional vinculat a un ambiciós projecte de recerca de la UPC (DUOT-ETSAV). Aquest fet crec que es digne d’agrair al Departament d’Urbanisme (DUOT-UPC) i un cop més, al Centre de Cooperació per al desenvolupament (CCD-UPC), que deixa ben clar que la seva inquietud no és només la de desenvolupar o veure materialitzats projectes necessaris per a comunitats de països en vies de desenvolupament, sinó també la de capitalitzar el coneixement adquirit i treballat per a tota la comunitat acadèmica UPC. Aquesta recerca no només té com a objectiu la sensibilització i diagnosi necessàries per establir mecanismes de desenvolupament al Senegal, sinó la de transmetre tot aquest coneixement treballat entre tota la comunitat UPC. 

L’experiència de poder estar a terreny, en aquest cas Senegal, formant part d’un equip de recerca multidisciplinar i acompanyat per el professor Carles Llop Torné és d’un valor incalculable, però no només és un reforç pedagògic i una gran experiència personal sinó que és un eina professional que em reforça a continuar treballant en projectes per al desenvolupament, amb una visió molt més científica i analítica. 

El poder estar uns dies fent una diagnosi territorial i el seguiment de l’activitat de DSR, monitoritzant i analitzant com els dispositius mòbils son capaços no només de portar serveis a territoris que no disposen de la infraestructura necessària, sinó vivint com aquests poden transformar l’espai públic i establir sinergies socials actuant com a catalitzadors d’activitats, tot això compartint i teixint relacions socials amb les comunitats rurals de la regió de Fatick. Aquesta recerca no només ens permet treballar en la millora del dispositiu actual de DSR sinó també en establir mecanismes i propostes que estableixin directrius de treball per a tots els projectes de desenvolupament i que, esperem, la comunitat UPC-CCD en pugui gaudir, no només per enriquir la ja meravellosa experiència que estem compartint, sinó de retroalimentar i millorar-ne la implementació per a que sigui útil per a tots els projectes CCD. 

... tot això i més m'ha donat l'oportunitat de créixer en l'àmbit professional i un l'aprenentatge constant també en l'àmbit personal. 

Recomanaré aquesta experiència a tothom que vulgui viure la seva formació acadèmica d'una forma més real i que deixa una sensació interna de satisfacció màxima.

Molt agraït per l'oportunitat, i amb moltes ganes de continuar treballant i dur endavant el projecte, com a professional, com a estudiant i com a persona,

 

Marc Strunk

El viatge realitzat el passat dia 2 de Novembre amb un transcurs total de 7 dies  

a Missirah (Senegal) ha estat vital per la viabilitat de la investigació en curs sobre els serveis mòbils. En aquest viatge hem realitzat el seguiment de la clínica mòbil de “Dentistas Sobre Ruedas” estant operativa en la població de Dassilame, en la qual hem pogut observar, entrevistar, treure conclusions i assistir a alguna que altra extracció dental.

Considero de vital importància aquest viatge degut a que hem pogut comprovar in-situ els diferents vincles que es generen entre el vehicle-servei-usuari així com la mutació de l’espai que envolta el dispositiu adquirint propietats inexistents abans de l’aparició del vehicle en un punt determinat.


Per finalitzar, m’agradaria donar les gràcies a les persones del Centre de Cooperació i Desenvolupament de la UPC per el suport ofert i per facilitar que aquets tipus de projectes es puguin dur a terme.Aportació del CCD

 3.330€Banner nou.jpg