Comparteix:

Estructura del CCD

 

Tot i comptar amb una estructura molt reduïda, el CCD articula el seu treball amb la finalitat d’oferir una resposta àgil i adequada a les iniciatives solidàries plantejades dins la comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i a les que neixen a partir d’altres actors socials del nostre entorn o de països del Sud. 

La presa de decisions s’organitza a partir d’un Consell integrat per tres membres nats i per sis membres electes, que són nomenats pel Consell de Govern de la UPC. Formen part d’aquest Consell membres dels diversos col·lectius de la comunitat universitària –estudiants, professorat i personal d’administració i serveis–, juntament amb altres persones de la UPC que acrediten una experiència significativa en l’àmbit de la cooperació i que actuen com a assessors. L’estructura de direcció i gestió complementària està conformada pel president, el nivell de direcció, el coordinador i tres tècniques de suport.


Durant el 2019 han format part de l’equip del CCD i del Consell del CCD:

Directora: Eva Vidal López


Consell CCD

Montserrat González
Gemma Fargas
Sandra Bestraten
Daniel López Codina
Sara Tamames
Santiago Roca
Agustí Pérez Foguet
Pedro Lorenzo Galligo
Helena Martínez Piñeiro
Lucila Candela Lledó
Leandro Navarro Moldes
Xavier Muñoz López
Soraya Hidalgo
Laia Ferrer
Manel Grifoll
Didac Ferrer


Coordinador: 
Xavier Ortega Roig

Equip tècnic
Xavier Rojo Poch
Emiliana Marqués Soriano
Eva Vendrell Sarroca

Becari:
Oriol EsquiusTot el treball associat al programa de cooperació i solidaritat de la UPC és possible gràcies a disposar d’una amplia base de voluntariat entre la comunitat universitària, així com per la plena complicitat i suport dels serveis generals de la UPC, que col·laboren en tots els processos associats a l’organització i a la gestió dels programes.