Comparteix:

La Campanya 0'7%

Aportacions voluntàries

La Campanya 0'7% permet als estudiants realitzar una aportació voluntària de 5 € en el moment de fer la matrícula, i al personal(PAS i PDI) realitzar aportacions voluntàries a través de la nòmina. Les contribucions rebudes per aquest mecanisme se sumen als recursos que hi aporta la institució per fer possible el programa de cooperació al desenvolupament de la UPC que gestiona el CCD.

Per què una campanya d'aportacions voluntàries?

  • Perquè aporta recursos econòmics
  • Perquè té un valor de sensibilització
  • Perquè mostra el suport de la comunitat universitària al programa de cooperació
  • Construeix comunitat: els projectes són de tots i totes!

 

Resultats de la Campanya 0'7% 

Durant el curs 2018-2019:

  • 3.960 Estudiants adherits a la campanya
  • PAS i PDI: 130 adhesions a la campanya