Comparteix:

Formació i recerca

Treballem per l’acostament del sud a l’aula, l’educació en valors humans, la formació d’una consciència crítica de la realitat i la formació especialitzada de professionals per al treball en desenvolupament. Duem a terme activitats de recerca orientada a la generació de solucions tecnològiques específicament adaptades als contextos de desenvolupament, i a facilitar el desenvolupament econòmic, social i de capacitats de comunitats en països i àrees amb recursos escassos.

Formació

 

Oferta formativa


Amb l’objectiu de contribuir a la formació en valors dels seus titulats, els diferents centres i escoles de la UPC ofereixen assignatures de grau, optatives o troncals, que es vinculen directament amb la sostenibilitat, la cooperació, el desenvolupament o el coneixement d’altres realitats. A través de l’Institut de Sostenibilitat s’imparteixen dos màsters universitaris que ofereixen formació especialitzada en els àmbits de la sostenibilitat i la tecnologia per al desenvolupament humà. A través de la formació continuada s’ofereixen altres postgraus relacionats amb la cooperació en els àmbits de l’arquitectura, l’energia i la sostenibilitat.

Treballs acadèmics


Durant aquest curs s’han defensat diversos treballs acadèmics, com ara Projectes i Treballs Final de Carrera, Projectes i Treballs Final de Grau i Treballs i Tesines Final de Màster vinculats a projectes de cooperació al desenvolupament, o bé vinculats a temàtiques relacionades amb el desenvolupament. Aquí els podeu veure ordenats cronològicament.


Jornades de Cooperació per al desenvolupament

Les jornades de Cooperació per al Desenvolupament són una proposta de formació que s'adreça principalment als i les participants en projectes recolzats pel CCD en el marc de la Convocatòria d'Ajuts que no tenen experiència en cooperació al desenvolupament, ni han fet cap altra formació específica. 
Aquest any 2018 s'han celebrat els dies 18, 19 i 20 de juny i hi van participar una trentena de persones, entre estudiants, PAS i professorat. 


Recerca
Diversos grups a la UPC duen a terme activitats de recerca per al desenvolupament. La recerca per al desenvolupament pretén obtenir resultats transferibles per facilitar la modernització productiva i millorar la qualitat de vida en països en desenvolupament, mitjançant la investigació aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació, en tecnologies apropiades per al desenvolupament humà; i facilitar el desenvolupament econòmic, social i de capacitats de comunitats en països i àrees amb recursos escassos, mitjançant la transferència de coneixements i tecnologies. 

Al llarg de 2018 s'han publicat diversos treballs, articles i tesis doctorals. 

Articles publicats

Tesis doctorals