Comparteix:

Voluntariat

En els darrers anys s'ha treballat per obrir un ventall de possibilitats de participació en diverses activitats de voluntariat social. El CCD ha engegat, en col·laboració amb Tecnologia per Tothom, el Programa de Voluntariat TIC, que ja compta tres edicions, i a més a més ha donat suport a la participació d'estudiants de la UPC en programes de voluntariat d'altres entitats, com el Projecte Referents i el Projecte Rossinyol. 

Programa de Voluntariat TIC

Durant el curs 2018-2019 s'ha fet la segona edició del Programa de Voluntariat TIC, en la que han participat 13 estudiants en 9 projectes de voluntariat. 

 

Altres projectes de voluntariat

Durant el 2019 la UPC ha col·laborat amb diverses entitats per tal que els estudiants de la universitat participin com a voluntaris en els programes propis d'aquestes:

  • Projecte Rossinyol: El Projecte Rossinyol Barcelona és un projecte de mentoria en el lleure que fomenta relacions d'1 a 1 entre estudiants universitaris i alumnes d'escoles de zones de Barcelona amb alts índex d'exclusió social i/o immigració (Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuic). Reconeixement d'ECTS per als estudiants de grau. 

 

  • Casal dels Infants- Barri Besòs-Mina: El Casal dels Infants és una entitat social i educativa que fa costat als infants i joves en risc d’exclusió a la nostra societat, al llarg dels diferents moments del seu procés educatiu. En el barri Besòs-Mina de Barcelona, treballa en diferents projectes i ha desenvolupat propostes de voluntariat específiques per a estudiants universitaris. Reconeixmenent d'ECTS per als estudiants de grau. 

 

  • Punt de referència: Els i les joves extutelats/des són nois i noies que han viscut part de la seva infància i/o adolescència en un centre de protecció de menors per dificultats que han patit i amb la majoria d'edat han d'emancipar-se, sense comptar amb les competències bàsiques ni el suport familiar, per fer-ho amb garanties. Punt de Referència acompanya als i les joves extutelats/des en el seu procés d’emancipació, donant suport en les seves accions quotidianes i l’acompanyament que necessiten per poder emancipar-se amb èxit.

 

  • enTàndem: AFEV Catalunya, una entitat de voluntariat social universitari, organitza enTàndem, un projecte de mentoria social on un voluntari universitari fa de referent a un infant o jove en situació de dificultat personal o social. Es treballa per estimular l’autonomia i l’autoestima personal així com per motivar l’interès per l’estudi de joves i infants de Barcelona, Barberà del Vallès i Santa Coloma. Reconeixement d'ECTS per als estudiants de grau.

 

  • Acompanyament d'estudiants - Fundació Catalunya La Pedrera: El voluntariat consisteix a acompanyar als infants de primària i d'ESO en les seves tasques acadèmiques: fer deures, potenciar la lectura i fer activitats relacionades amb l'adquisició d'hàbits i estratègies d'estudi i promoure la seva autonomia en el seu propi procés d'aprenentatge. També es realitzen activitats programades per treballar les habilitats personals, l'educació emocional, els valors i les competències transversals d'una manera lúdica i creativa.

  • Projecte Aula Actual de reforç educatiu de la  Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC): El voluntariat consisteix en tutoritzar i acompanyar alumnes amb dificultats d'aprenentatge, d'atenció o concentració, o bé necessitats educatives específiques derivades de situacions socials. Consisteix en una experiència als instituts per a facilitar estratègies als menors per a millorar el seu rendiment escolar i continuar el seu itinerari educatiu. 

  • Projecte Observadors - Cooperativa TARPUNA. Cerquem un màxim 6-9 estudiants per fer d'observadors en processos de millora ambiental en l'àmbit educatiu en escoles i instituts de Barcelona entre l'octubre i el desembre 2019. Els voluntaris participaran en les sessions de treball amb l'equip directiu del centre, prestaran suport en l'elaboració de materials i activitats didàctiques  i en el suport a al professorat i en l'avaluació i la reflexió de tot el desenvolupament del procés i els resultats i les conclusions. El projecte impulsa la introducció i la normalització d'activitats d'aprenentatge-servei en els CEIPS i IES, de l'àmbit de l'eficiència energètica als centres, a les llars de les families dels nois i les noies, d'eficiència en la reducció de residus, de la millora del medi ambient... -