Comparteix:

Convocatòria d'Ajuts del CCD

El CCD obre cada curs una convocatòria d'ajuts per a Activitats de Cooperació, adreçada a tots i totes les membres de la nostra comunitat universitària per donar suport a projectes, activitats formatives i altres iniciatives de cooperació tant adreçades a països en vies de desenvolupament com als col·lectius més vulnerables del nostre entorn proper en què intervingui directament estudiantat, PDI i/o PAS de la UPC, així com les activitats de sensibilització i propostes d'educació per al desenvolupament que es realitzin a la UPC.