Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cooperació / Convocatòria d'Ajuts del CCD / XXX Convocatòria d'Ajuts - 2022

XXX Convocatòria d'Ajuts - 2022

La convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) es nodreix dels recursos dedicats per la UPC i de les aportacions solidàries d'estudiants, Personal Docent Investigador i Personal d'Administració i Serveis a la Campanya del 0,7%, i dóna suport a les activitats de cooperació per al desenvolupament, recerca per al desenvolupament, iniciatives d'àmbit local orientades a combatre la pobresa i l'exclusió i propostes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament en què participen membres de la UPC.

Calendari i documentació
Presentació de les sol·licituds

del 4 al 31 de març de 2022

Bases de la convocatòria

Modalitats i Formularis

Modalitat A

Modalitat B

Modalitat C

Modalitat D

Model de pressupost (Model únic per a totes les modalitats)

Resolució

A partir del 27 de maig de 2022 - llistat de projectes aprovats

Acceptació dels ajuts

4 de juny de 2022

Gestió, seguiment i pagament dels ajuts

Instruccions per a la gestió dels projectes

La part de l’ajut destinat a la BA es gestiona directament des del CCD amb el Servei de Personal (SP) Si està autoritzada la incorporació de becaris/es , un cop emplenada la Fitxa del Pla Formatiu envieu-la a info.ccd@upc 

Fitxa del Pla Formatiu de la Beca d'Aprenentatge  

Informes parcials abans del 15 de novembre de 2022 (si el projecte no finalitza al 2022)
Informes finals

45 dies després de la finalització de l'activitat 

Qui pot presentar una proposta?

Poden formar part dels equips que impulsen els projectes tots els membres de la comunitat universitària (PAS, PDI, estudiantat i alumni). 

Poden ser beneficiàris dels ajuts de mobilitat: 

 • Estudiants amb matrícula en vigor en estudis oficials de la UPC (graus, màsters universitaris o programes de doctorat). La matrícula ha de ser vigent durant la realització del projecte.
 • Personal docent i investigador (PDI)
 • Personal d’administració i serveis (PAS) de la UPC.
 • Una persona d’Alumni UPC en cada un dels projectes.

Reconeixement de crèdits ECTS
Aconsegueix fins a 6 crèdits per participar en la convocatòria

Què cal fer per presentar una proposta?

Escull la teva modalitat

MODALITAT A: Activitats de cooperació internacional al desenvolupament

Formulari Modalitat A


 MODALITAT B: Projectes de recerca en ciència i tecnologia per al desenvolupament humà.

Formulari Modalitat B


MODALITAT C: Activitats d'àmbit local orientades a combatre la pobresa i l'exclusió social.

Formulari Modalitat C


MODALITAT D: Activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.

Formulari Modalitat D

Prepara la documentació

 • Formulari descriptiu del projecte
  Segons la modalitat escollida.

 • Model de pressupost del projecte
  (pressupost de despeses). Model únic per a totes les modalitats.

 • Modalitat A: Document emès i signat per la persona responsable de la contrapart en què es sol·liciti la col·laboració, es justifiqui l’interès de l’acció i la seva importància per als objectius estratègics de l’entitat i es descrigui el programa de treball i el calendari previst, com també altra documentació que acrediti els contactes previs o els precedents de col·laboració, si n’hi ha.

  Nota En el cas dels cursos cal adjuntar-hi un breu programa, i l'escrit de la contrapart també haurà de fer referència al cost de la matrícula per als assistents, al nombre d'hores de docència que impartiran els membres de la UPC i al nombre de places que s'ofereixen.

 • Cronograma d’activitats
  Pressupost detallat de l’acció i, si escau, documents acreditatius del finançament sol·licitat o, en el seu cas, aprovat per altres entitats.

 • Breu currículum de cadascun/a dels/de les membres de la UPC que es desplaçarà en el marc del projecte
  Hauran d’incloure una referència específica a la seva formació i/o experiència prèvia en els àmbits relacionats amb la cooperació per al desenvolupament.

 • Altra informació addicional que es consideri d’interès per a l’avaluació de la proposta.

Documentació a presentar si ets estudiant

 • Escrit del PDI que farà seguiment de la proposta
  Quan la persona sol·licitant sigui un/a estudiant, ha d’aportar un escrit signat per un/a professor/a de la UPC vinculada a l’àrea temàtica d’actuació en què aquest/a avali l’interès del projecte presentat i la capacitat dels membres de l’equip per dur a terme les tasques previstes i on, al mateix temps, assumeixi el compromís de fer-ne un seguiment actiu al llarg de tot el procés de preparació i d’execució de la proposta així com d’emetre una valoració final.

 • Matrícula en vigor de cada estudiant que hi participi
  En el cas que l’activitat es dugui a terme posteriorment al setembre del 2022, caldrà acreditar de nou la condició d’estudiant aportant en el seu moment una matrícula corresponent al curs 2022-2023.

Com presento la proposta?

1. Omple la sol·licitud

aplicació web Món CCD

La formalització de les sol·licituds s'ha de fer a través de l'aplicació Món CCD. Pots accedir amb l'usuari de la intranet UPC.

Accés a Món CCD

2. Adjunta la documentació

imatge-afegir.png

Annexa, en els espais habilitats a l’aplicació Món CCD, la documentació corresponent a cada modalitat.

3. Envia la sol·licitud

Un cop fet l'enviament electrònic, es genera un document de sol·licitud que cal signar i enviar per correu electrònic al CCD.

info.ccd@upc.edu