Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cooperació / Convocatòria d'Ajuts del CCD / XXIX Convocatòria d'Ajuts - 2021

XXIX Convocatòria d'Ajuts - 2021

La convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) es nodreix dels recursos dedicats per la UPC i de les aportacions solidàries d'estudiants, Personal Docent Investigador i Personal d'Administració i Serveis a la Campanya del 0,7%, i dona suport a les activitats de cooperació per al desenvolupament, recerca per al desenvolupament i educació per al desenvolupament en què participen membres de la UPC.

Calendari
Presentació de les sol·licituds del 15 de març al 15 d'abril de 2021
Resolució

A partir del 28 de maig de 2021

Relació de projectes aprovats

Acceptació dels ajuts

4 de juny de 2021

Gestió, seguiment i pagament dels ajuts

Document d'instruccions

Informes parcials abans del 15 de novembre de 2021 (si el projecte no finalitza al 2021)
Informes finals

45 dies després de la finalització de l'activitat 

Qui pot presentar una proposta?

 • Estudiants amb matrícula en vigor en estudis oficials de la UPC (graus, màsters universitaris o programes de doctorat). La matrícula ha de ser vigent durant la realització del projecte.
 • Personal docent i investigador (PDI)
 • Personal d’administració i serveis (PAS) de la UPC.
 • En l’equip impulsor de cada projecte es podrà integrar - i ser beneficiària dels ajuts del CCD - una persona d’Alumni UPC.

Reconeixement de crèdits ECTS
Aconsegueix fins a 6 crèdits per participar en la convocatòria

Què cal fer per presentar una proposta?

Escull la teva modalitat

MODALITAT A: Projectes alineats amb algun dels tres eixos temàtics prioritzats en el Pla de Cooperació UPC 2021.

Tipologia 1: Projectes de cooperació internacional.

Formulari Modalitat A1


Tipologia 2: Projectes de recerca per al desenvolupament.

Formulari Modalitat A2


Tipologia 3: Projectes de cooperació local

Formulari Modalitat A3


MODALITAT B: Oberta.

Tipologia 1: Projectes de cooperació internacional.

Formulari Modalitat B1


Tipologia 2: Projectes de recerca per al desenvolupament.

Formulari Modalitat B2


Tipologia 3: Projectes de cooperació local

Formulari Modalitat B3


MODALITAT C: Activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.

Voleu organitzar una exposició, un cicle de conferències, jornades temàtiques? Si ets un professor/a i vols fer un projecte per incorporar els temes de desenvolupament humà, desigualtats o reptes globals a les teves assignatures,  pots fer-ho en aquesta modalitat! Sol·licita l’ajut del CCD per fer-ho possible!

Formulari Modalitat C

Prepara la documentació

 • Formulari descriptiu del projecte
  Segons la modalitat escollida.

 • Model de pressupost del projecte
  (pressupost de despeses). Model únic per a totes les modalitats.

 • Document emès i signat per la persona responsable de la contrapart en què es sol·liciti la col·laboració, es justifiqui l’interès de l’acció i la seva importància per als objectius estratègics de l’entitat i es descrigui el programa de treball i el calendari previst, com també altra documentació que acrediti els contactes previs o els precedents de col·laboració, si n’hi ha.

  Nota En el cas dels cursos cal adjuntar-hi un breu programa, i l'escrit de la contrapart també haurà de fer referència al cost de la matrícula per als assistents, al nombre d'hores de docència que impartiran els membres de la UPC i al nombre de places que s'ofereixen.

 • Cronograma d’activitats
  Pressupost detallat de l’acció i, si escau, documents acreditatius del finançament sol·licitat o, en el seu cas, aprovat per altres entitats.

 • Breu currículum de cadascun/a dels/de les membres de la UPC que es desplaçarà en el marc del projecte
  Hauran d’incloure una referència específica a la seva formació i/o experiència prèvia en els àmbits relacionats amb la cooperació per al desenvolupament.

 • Altra informació addicional que es consideri d’interès per a l’avaluació de la proposta.

Documentació a presentar si ets estudiant

 • Escrit del PDI que farà seguiment de la proposta
  Quan la persona sol·licitant sigui un/a estudiant, ha d’aportar un escrit signat per un/a professor/a de la UPC vinculada a l’àrea temàtica d’actuació en què aquest/a avali l’interès del projecte presentat i la capacitat dels membres de l’equip per dur a terme les tasques previstes i on, al mateix temps, assumeixi el compromís de fer-ne un seguiment actiu al llarg de tot el procés de preparació i d’execució de la proposta així com d’emetre una valoració final.

 • Matrícula en vigor de cada estudiant que hi participi
  En el cas que l’activitat es dugui a terme posteriorment al setembre del 2021, caldrà acreditar de nou la condició d’estudiant aportant en el seu moment una matrícula corresponent al curs 2021-2022.

Com presento la proposta?

1. Omple la sol·licitud

aplicació web Món CCD

La formalització de les sol·licituds s'ha de fer a través de l'aplicació Món CCD. Pots accedir amb l'usuari de la intranet UPC.

Accés a Món CCD

2. Adjunta la documentació

imatge-afegir.png

Annexa, en els espais habilitats a l’aplicació Món CCD, la documentació corresponent a cada modalitat.

3. Imprimeix la sol·licitud

Un cop fet l'enviament electrònic, es genera un document de sol·licitud que cal signar i enviar per correu electrònic al CCD.

info.ccd@upc.edu