Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cooperació / Convocatòria d'Ajuts del CCD / XXVIII Convocatòria d'Ajuts - 2020

XXVIII Convocatòria d'Ajuts - 2020

La convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD), que es nodreix dels recursos dedicats per la UPC i de les aportacions solidàries d'estudiants, Personal Docent Investigador i Personal d'Administració i Serveis a la Campanya del 0,7%, per donar suport a les accions i activitats de cooperació per al desenvolupament, recerca per al desenvolupament i educació per al desenvolupament.

Calendari
Presentació de les sol·licituds del 3 de febrer al 3 de març de 2020
Resolució

10 de juny 2020 (projectes aprovats)

Acceptació dels ajuts

15 de juny 2020

Gestió, seguiment i pagament dels ajuts

Document d'instruccions

FAQ

Informes parcials abans del 15 de novembre de 2020 (si el projecte no finalitza al 2020)
Informes finals

45 dies després de la finalització de l'activitat 

Qui pot presentar una proposta?

 • Estudiants amb matrícula en vigor en estudis oficials de la UPC (graus, màsters universitaris o programes de doctorat). La matrícula ha de ser vigent durant la realització del projecte.
 • Personal docent i investigador (PDI)
 • Personal d’administració i serveis (PAS) de la UPC.

Reconeixement de crèdits ECTS
Aconsegueix fins a 6 crèdits per participar en la convocatòria

Què cal fer per presentar una proposta?

Escull la teva modalitat

MODALITAT A: Activitats de cooperació internacional per al desenvolupament.

Coneixes o col·labores amb una ONG i vols participar en els seus projectes sobre el terreny? Les ajudes del CCD faciliten la mobilitat dels membres de la UPC per participar en projectes.

Formulari Modalitat A


MODALITAT B: Projectes de recerca en ciència i tecnologia per al desenvolupament.

Adreçats als grups de recerca de la UPC.

Formulari Modalitat B


MODALITAT C: Projectes d’enfortiment institucional a universitats

Projectes de recolzament a universitats dels països del Sud, per a suport en plans d’estudis, gestió universitària, activitat acadèmica

Formulari Modalitat C


MODALITAT D: Projectes de cooperació local.

Esteu duent a terme alguna col·laboració amb entitats socials del nostre entorn que treballin en reducció de la pobresa i la vulnerabilitat? Podeu demanar suport i recursos al CCD a través d’aquesta convocatòria.

Formulari Modalitat D


MODALITAT E: Activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.

Voleu organitzar una exposició, un cicle de conferències, jornades temàtiques? Ets un professor/a i vols fer un projecte per incorporar els temes de desenvolupament humà, desigualtats o reptes globals a les teves assignatures? Sol·licita l’ajut del CCD per fer-ho possible!

Formulari Modalitat E

Prepara la documentació

 • Formulari descriptiu del projecte
  Segons la modalitat escollida.

 • Model Pressupost del projecte
  (graella de costos). Model únic per a totes les modalitats.

 • Document emès i signat per la persona responsable de la contrapart en què es sol·liciti la col·laboració, es justifiqui l’interès de l’acció i la seva importància per als objectius estratègics de l’entitat i es descrigui el programa de treball i el calendari previst, com també altra documentació que acrediti els contactes previs o els precedents de col·laboració, si n’hi ha.

  Nota En el cas dels cursos cal adjuntar-hi un breu programa, i l'escrit de la contrapart també haurà de fer referència al cost de la matrícula per als assistents, al nombre d'hores de docència que impartiran els membres de la UPC i al nombre de places que s'ofereixen.

 • Cronograma d’activitats
  Pressupost detallat de l’acció i, si escau, documents acreditatius del finançament sol·licitat o, en el seu cas, aprovat per altres entitats.

 • Breu currículum de cadascun/a dels/de les membres de la UPC que es desplaçarà en el marc del projecte
  Hauran d’incloure una referència específica a la seva formació i/o experiència prèvia en els àmbits relacionats amb la cooperació al desenvolupament.

 • Altra informació addicional que es consideri d’interès per a l’avaluació de la proposta

Documentació a presentar si ets estudiant

 • Escrit del PDI que farà seguiment de la proposta
  Quan la persona sol·licitant sigui un/a estudiant, ha d’aportar un escrit signat per un/a professor/a de la UPC vinculada a l’àrea temàtica d’actuació en què aquest/a avali l’interès del projecte presentat i la capacitat dels membres de l’equip per dur a terme les tasques previstes i on, al mateix temps, assumeixi el compromís de fer-ne un seguiment actiu al llarg de tot el procés de preparació i d’execució de la proposta i d’emetre una valoració final.

 • Matrícula en vigor de cada estudiant que hi participi
  En el cas que l’activitat es dugui a terme posteriorment al setembre del 2020, caldrà acreditar de nou la condició d’estudiant aportant en el seu moment una matrícula corresponent al curs 2020-2021.

Com presento la proposta?

1. Omple la sol·licitud

aplicació web Món CCD

La formalització de les sol·licituds s'ha de fer a través de l'aplicació Món CCD. Pots accedir amb l'usuari de la intranet UPC.

Accès a Món CCD

2. Adjunta la documentació

imatge-afegir.png

Annexa, en els espais habilitats a l’aplicació aplicació Món CCD, la documentació corresponent a cada modalitat.

3. Imprimeix la sol·licitud

Un cop fet l'enviament electrònic, es genera un document de sol·licitud que cal imprimir, signar i lliurar en paper a la seu del CCD (Edifici Vèrtex, planta baixa).

Nota No cal aportar més documentació en paper que aquest justificant.