Comparteix:

Campanya 0'7%

Aportacions voluntàries

La Campanya 0'7% permet als estudiants realitzar una aportació voluntària de 5 € en el moment de fer la matrícula, i al personal (PAS i PDI) realitzar aportacions voluntàries a través de la nòmina. Les contribucions rebudes per aquest mecanisme se sumen als recursos que hi aporta la institució per fer possible el programa de cooperació al desenvolupament de la UPC que gestiona el CCD.

Per què una campanya d'aportacions voluntàries?

  • Perquè aporta recursos econòmics
  • Perquè té un valor de sensibilització
  • Perquè mostra el suport de la comunitat universitària al programa de cooperació
  • Construeix comunitat: els projectes són de tots i totes!

 

Estudiantat: Resultats curs 2014-2015   

Total matriculats a la UPC 55.027

5.662 Adhesions a la campanya

PAS i PDI   

Total personal de la UPC 4.024

136 Adhesions a la campanya