Comparteix:

Treball en xarxa

Treball en xarxa amb universitats


La UPC participa en els diversos espais de treball en xarxa i coordinació de que s’han dotat les universitats, tant d’àmbit estatal com català. Aquests espais permeten la reflexió conjunta, la coordinació, la generació de sinèrgies i el desenvolupament de projectes i accions conjuntes, sigui en el marc de la xarxa, o establint col·laboracions entre universitats. 

CRUE


...


ACUP


Al llarg del curs 2014-2015 s'ha treballat en l'elaboració i aprovació d'una Estratègia de Comunicació Conjunta entre les 8 universitats que formen part de l'ACUP. Aquesta estratègia té per objectiu projectar la veu de les universitats en temàtiques de cooperació i desenvolupament, i fer-ho de manera conjunta per tenir un impacte més important. L'estratègia va ser aprovada pels rectors de les universitats al gener 2015 i es treballa en el seu procés d'implementació, que en aquests moments és coordinat per la UPC. 


Col·laboració amb altres agents


La UPC col·labora amb diverses entitats i institucions, tant de l’entorn com d’arreu del món, en el marc de pro- jectes concrets, o bé per desenvolupar campanyes, accions o línies de treball. De les col·laboracions d’aquest curs 2014-2015, en destaquem les següents:

Metges sense Fronteres

Diversos estudiants i professors de l'ETSETB i la FIB col·laboren amb Metges Sense Fronteres per afrontar reptes relacionats amb les TIC als camps de refugiats que gestiona l’entitat. Fins el moment s’han realitzat dos Projectes Final de Grau que han treballat d’una banda un problema de connectivitat via satèl·lit, i d’altra banda un sistema eficient de realització d’historials clínics en camps de refugiats.

OMS

Donant continuïtat al treball iniciat el curs passat, durant aquest curs s'ha signat l'acord de col·laboració per a l'elaboració d'un sistema d'informació i dades de la malaltia de Chagas. El projecte és liderat per Alberto Abelló, professor de la FIB, i parteix del disseny de requisits que es va fer en la col·laboració anterior per a l'inici de la implantació de mòduls del sistema. Finançament extern


Alguns dels projectes duts a terme a la UPC compten amb el recolzament econòmic d'altres institucions i organismes. A continuació llistem algunes d'aquestes col·laboracions.

  • Ajuntament de Barcelona - Convocatòria Barcelona Solidària
Projecte: Fortalecimiento participativo del desarrollo local y capacidades adaptativas en comunidades vulnerables de Medellín, de la experiencia de Moravia al ecoparque Camposanto Villativa. 60.920 € (2014) i 34.930€ (2015).

  • Diputació de Barcelona
Projecte: Enfortiment de la Gestió de Residus Sòlids en la Municipalitat Provincial de Anta, Cusco, Perú. 34.504 €. (2014)
Projecte: Programa de segregació en origen i recollida selectiva de residus sòlids d'Anta-Cuzco, Perú. 67.346,37 € (2015)