Comparteix:

Formació i recerca

Treballem per l’acostament del sud a l’aula, l’educació en valors humans, la formació d’una consciència crítica de la realitat i la formació especialitzada de professionals per al treball en desenvolupament. Duem a terme activitats de recerca orientada a la generació de solucions tecnològiques específicament adaptades als contextos de desenvolupament, i a facilitar el desenvolupament econòmic, social i de capacitats de comunitats en països i àrees amb recursos escassos.

Formació

 

Oferta formativa


Amb l’objectiu de contribuir a la formació en valors dels seus titulats, els diferents centres i escoles de la UPC ofereixen assignatures de grau, optatives o troncals, que es vinculen directament amb la sostenibilitat, la cooperació, el desenvolupament o el coneixement d’altres realitats. A través de l’Institut de Sostenibilitat s’imparteixen dos màsters universitaris que ofereixen formació especialitzada en els àmbits de la sostenibilitat i la tecnologia per al desenvolupament humà. A través de la formació continuada s’ofereixen altres postgraus relacionats amb la cooperació en els àmbits de l’arquitectura, l’energia i la sostenibilitat.

Treballs acadèmics


Durant aquest curs s’han defensat diversos treballs acadèmics, com ara Projectes i Treballs Final de Carrera, Projectes i Treballs Final de Grau i Treballs i Tesines Final de Màster vinculats a projectes de cooperació al desenvolupament, o bé vinculats a temàtiques relacionades amb el desenvolupament. Aquí els podeu veure ordenats cronològicament.


Altra formació


A banda de l’oferta formativa i dels treballs acadèmics, a la UPC s’ofereixen altres programes formatius, que s’emmarquen en l’àmbit no reglat, tot i que els estudiants poden optar al reconeixement de crèdits d’extensió universitària per la seva participació en aquestes activitats. Es tracta de jornades d’introducció a la cooperació adreçades als cooperants que participaran en projectes o estudiants que hi tenen interès.

Jornades de Cooperació per al Desenvolupament
Les jornades de Cooperació per al Desenvolupament són una proposta de formació que s'adreça principalment als i les participants en projectes recolzats pel CCD en el marc de la Convocatòria d'Ajuts que no tenen experiència en cooperació al desenvolupament, ni han fet cap altra formació específica. 
Aquest curs 2014-2015 s'han celebrat els dies 25, 26 i 29 de juny i hi van participar una trentena d'estudiants. [Guió del curs]

Curs d'Introducció a la Cooperació Internacional (CBL)

El curs "Introducció a la cooperació internacional" és un curs de 20 hores que els estudiants de grau poden reconèixer amb 1 ECTS, organitzat al Campus del Baix Llobregat de la UPC. Aquest curs s'adreça a tothom que tingui interès en participar en projectes de cooperació internacional. Però també pot ser interessant per a aquells que s'han de moure en l'àmbit de la participació social, o el voluntariat. El curs consisteix en 10 sessions teòriques amb debat posterior. Aquest curs 2014-2015 s'ha dut a terme entre el 19 de febrer i el 14 de maig. Hi van participar 12 persones.Seminaris d'Agricultura per al Desenvolupament
El cicle de Seminaris d'ApD és una iniciativa de l'ESAB per donar continuïtat a l'interès de formar-se dels estudiants que han realitzat el Curs d'Introducció. Es tracta de 10 sessions que tracten temàtiques diverses, des de la Sobirania Alimentària fins a l'impacte dels biocombustibles en l'agricultura i l'alimentació. Es van dur a terme entre el novembre de 2014 i el gener de 2015.

Seminaris d'ICT4D
El seminari d'ICT4D és una proposta d'un grup de professors de l'ETSETB. És un seminari de 50 hores, i dóna als estudiants la possibilitat d'obtenir 2ECTS. El curs té com a principal objectiu oferir una introducció als principals aspectes relacionats amb les TIC per al desenvolupament sostenible (ICT4D). Al finalitzar el seminari l’estudiant té una visió àmplia de què vol dir cooperació i desenvolupament i què vol dir que un projecte TIC sigui sostenible. Es va dur a terme al gener 2015.Recerca
Diversos grups a la UPC duen a terme activitats de recerca per al desenvolupament. La recerca per al desenvolupament pretén obtenir resultats transferibles per facilitar la modernització productiva i millorar la qualitat de vida en països en desenvolupament, mitjançant la investigació aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació, en tecnologies apropiades per al desenvolupament humà; i facilitar el desenvolupament econòmic, social i de capacitats de comunitats en països i àrees amb recursos escassos, mitjançant la transferència de coneixements i tecnologies.

La recerca a la UPC s’organitza en grups de recerca, formats per equips d’investigadors, en molts casos multidisciplinaris. Alguns d’aquests grups, com el GRECDH, tenen per objectiu explícit el treball per al desenvolupament. Però en molts altres casos, la recerca per al desenvolupament forma part d’algun dels eixos de treball de grups que no s’orienten específicament al treball al sud, però que hi dediquen una part dels seus esforços.

Tesis doctorals


Mateo Ranaboldo va defensar la seva tesi doctoral Desig of off-grid renewable energy community electrification projects: analysis of microscale resource variations and developement of optimization methods al mes de febrer de 2015. La tesi ha estat dirigida per la professora de l'ETSEIB Laia Ferrer

Mònica Lomeña va defensar la seva tesi doctoral "A Meta-evaluation of Sustainable Land Management Initiatives in Senegal" el passat mes de juliol de 2015. La tesi ha estat dirigida pel professor Jordi Morató

Articles publicats

 

  • Experimental study of mobility and kinetic characterization of trace elements in contaminated sediments from a river basin in Northern Peru. Yacoub López, Cristina ; Miralles Esteban, Núria ; Valderrama Angel, César Alberto. "Human and ecological risk assessment", 03 Abril 2015, vol. 21, núm. 3, p. 828-844.
  • Planning from below: using feminist participatory methods to increase women's participation in urban planning. Sara Ortiz Escalante, Blanca Gutiérrez Valdivia. Gender & Development Volume 23, Issue 1, 2015
  • Reporting progress on the human right to water and sanitation through JMP and GLAAS. Óscar Flores Baquero, Alejandro Jiménez and Agustí Pérez Foguet. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development 2015. doi:10.2166/washdev.2015
  • Methodology for designing stand-alone wind-PV community electrification projects considering technical and social constraints. Domenech Léga, Bruno ; Ranaboldo, Matteo ; Ferrer Martí, Laia ; Pastor Moreno, Rafael. Proceedings of 7th International Conference PV-Hybrids and Mini-Grids". Bad Hersfeld: 2014, p. 60-65.
  • Prevalence of visual impairment in El Salvador: inequalities in educational level and occupational status. Anna Rius, Laura Guisasola, Meritxell Sabidó, Janet L. Leasher, David Moriña, Astrid Villalobos, Van C. Lansingh, Oscar J. Mujica, José Eduardo Rivera-Handal, and Juan Carlos Silva. Revista Panamericana de Salud Publica. 2014;36(5):290–9.
  • Renewable energy projects to electrify rural communities in Cape Verde. Ranaboldo, Matteo ; Domenech Léga, Bruno ; Vilar, David; Ferrer Martí, Laia ; Pastor Moreno, Rafael ; García Villoria, Alberto. "Applied energy", 2014, vol. 118, p. 280-291.
  • A heuristic method to design autonomous village electrification projects with renewable energies. Ranaboldo, Matteo ; García Villoria, Alberto ; Ferrer Martí, Laia ; Pastor Moreno, Rafael. "Energy", 14 Agost 2014, vol. 73, p. 96-109.