Vés al contingut (premeu Retorn)

A Meta-evaluation of Sustainable Land Management Initiatives in Senegal

Sou a: Inici / Recerca / Tesis doctorals / A Meta-evaluation of Sustainable Land Management Initiatives in Senegal

A Meta-evaluation of Sustainable Land Management Initiatives in Senegal

Autora: Mònica Lomeña Gelis. Juliol 2015
Director: Dr. Jordi Morató Farreras
Unitat: Institut universitari de recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Data de la defensa: 28 de juliol 2015

L'avaluació és la investigació sistemàtica del mèrit, valor i importància d'un programa, iniciativa o intervenció. Essent una disciplina nova, el seu estudi empíric és encara limitat, especialment a l'Àfrica francòfona. En base a la teoria i la pràctica de l'avaluació a Senegal durant les darreres dècades, aquest estudi pretén identificar estratègies per millorar l'avaluació i la seva utilitat per aconseguir resultats de desenvolupament. Està enfocat a l'avaluació de la Gestió Sostenible de la Terra (GST) que presenta reptes específics associats a la dificultat de considerar simultàniament les diferents escales de temps i espai del medi ambient, l'economia i la societat; d'integrar la incertesa, així com una limitada quantitat i qualitat de la informació sobre el context, entre d'altres. L'estudi està basat en la revisió extensiva de la literatura especialitzada en medi ambient i desenvolupament, el context institucional i polític, complementat amb entrevistes semi-estructurades amb autoritats nacionals, representants de la comunitat de donants i avaluadors. Quatre anys de participació observant també van ajudar a contextualitzar l'anàlisi i a accedir a la literatura gris i informes d'avaluació clau. L'enfocament de la Meta-Avaluació (MAv) es proposa com a marc analític per estudiar la pràctiva de l'avaluació de GST a Senegal amb la finalitat de millorar el coneixement avaluatiu. La MAv és l'avaluació d'avaluacions. La funció teòrica de la MAv ha estat desenvolupada per valorar el rol de l'avaluació en el sector de política de la GST, incloent la seva idoneitat i oportunitat. Un marc de MAv adaptat s'ha aplicat a un conjunt de 40 informes d'avaluació de projectes de GST publicats a partir del 2000 i complementats amb tres estudis de cas. L'estudi també analitza una pràctica d'avaluació paral·lela a Senegal: les capitalitzacions, concebudes com exercicis avaluatius participatius focalitzats en experiències, pràctiques i aprenentatges dels actors. 

L'estudi confirma la utilitat de la MAv per guiar la reflexió crítica sobre un conjunt d'avaluacions reals, més enllà de la concepció restrictiva de la qualitat en l'avaluació. També permet propiciar el debat sobre les capacitats d'avaluació enteses com la capacitat d'escollir quines intervencions són avaluades, quan i com. La MAv podria ser usada per promoure la implicació més activa dels instituts de recerca, les administracions públiques i la societat civil senegalesa per dibuixar un nou escenari d'avaluació de polítiques públiques. Una concepció àmplia de l'avaluació hauria d'incloure també les capitalitzacions i altres enfocaments similars i fomentar organitzacions i institucions de coneixement i l'intercanvi entre la recerca aplicada i l'avaluació a nivell de projectes, programes i polítiques.

Accés a la tesi en línia