Vés al contingut (premeu Retorn)

Multi-criteria and participatory approach to socio-economic, environmental and institutional indicators for sustainable wàter use and management at river basin level.

Sou a: Inici / Recerca / Tesis doctorals / Multi-criteria and participatory approach to socio-economic, environmental and institutional indicators for sustainable wàter use and management at river basin level.

Multi-criteria and participatory approach to socio-economic, environmental and institutional indicators for sustainable wàter use and management at river basin level.

Autor: Alex Pires Cameiro. Juliol de 2015
Director: Jordi Morató
Departament: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Data de la defensa: 21 de juliol de 2015

Resum de la tesi

L'aigua és un recurs limitat essencial per a la vida sobre el qual les activitats humanes han estat exercint pressions considerables. L'ús insostenible de l'aigua i la necessitat de millorar la seva gestió estan entre les principals preocupacions actualment. Els indicadors són fonamentals per monitoritzar el progrés cap a la sostenibilitat de l'aigua. Ampliar el coneixement, la recerca i la innovació la voltant d'aquest tema és necessari per a promoure la trancisió cap a l'ús i la gestió sostenible de l'aigua. Aquesta demanda també apunta a la necessitat de desenvolupar indicadors de manera participativa, amb la col·laboració activa de científics. Per altra banda, aquests indicadors han de ser adequats per a una escala on es dóna la governabilitat de l'aigua: la conca hidrogràfica. L'objectiu prinicpal d'aquesta investigació ha estat la identificació i validació, de forma participativa, d'un conjunt d'indicadors que permetin als prenedors de decisions medir la sostenibilitat de l'ús i gestió de l'aigua a nivell de conques. Combinem conceptes rellevants en una metodologia holística científicament sòlida i fàcil d'entendre. L'estudi presenta una descripció detallada de com aplicar una aproximació multicritèria i un enfocament participatiu per a identificar, seleccionar i validar els indicadors d'ús i gestió sostenible de l'aigua a nivell de conca hidrogràfica, considerant aspectes socioeconòmics, ambientals i institucionals. Inicialment aquest estudi ha identificat 60 criteris per a l'avaluació dels indicadors i 170 indicadors relacionats amb els recursos hídrics a través d'extenses revisions de la literatura. 

Posteriorment, un panell internacional d'experts han seleccionat d'aquest conjunt uns 24 indicadors que millor acompleixen els criteris de sostenibilitat social, econòmica, ambiental i institucional. A continuació s'ha identificat que 11 dels 24 indicadors tenen les característiques apropiades per avaluar l'ús i gestió de l'aigua en una conca real, acomplint els criteris de: fonamentació científica, individualitat, escala geogràfica d'aplicació i especificitat. En el següent pas, la conca del riu Salitre (a la regió semiàrida de Bahia, a Brasil) va ser seleccionat per a la implementació pilot d'aquesta investigació. 

En aquest moment, es van identificar i involucrar els principals actors locals relacionats amb el desenvolupament del projecte. Els indicadors van ser avaluats en base a la innovadora metodologia eDPSIR, on la interconnexió d'indicadors es converteix en una part clau del procés de selecció. L'aplicació d'aquest mètode va mostrar que 8 dels 11 indicadors són de gran rellevància per abordar el complex tema de l'ús sostenible i la gestió de l'aigua a nivell de conca pilot. 

Per últim, aquest conjunt de 8 indicadors va ser validat en base a criteris científics i d'ús final de forma participativa utilitzant un procés multi-etapa i multiactor. En total, més de 100 experts internacionals i actors locals han participat en el desenvolupament d'aquest estudi. Aquesta recerca ha donat lloc a la selecció i validació d'un conjunt complet de 8 indicadors clau per medir la sostenibilitat social, econòmica, ambiental i institucional d'ús i gestió de l'aigua en la conca del riu Salitre. 

Aquesta recerca també proporciona un conjunt rellevant de mètodes transparents, sòlids i reproductibles per a ser aplicats per acadèmics, desenvolupadors, usuaris d'indicadors i/o prenedors de decisions en la identificació, selecció i avaluació d'indicadors en altres conques hidrogràfiques. Aquest coneixement podria ser utilitzat per promoure canvis cap a la sostenibilitat de l'aigua. Aquests canvis poden contribuir a harmonitzar tant les necessitats humanes com les dels ecosistemes en l'actualitat, a més de ser essencials per a "construir el futur que volem per a tots".

Accés a la tesi