Vés al contingut (premeu Retorn)

Metodología de análisis en el tiempo para evaluar la escasez de agua dulce en función de la oferta y de la demanda. Caso de estudio: los países de la región del golfo de Guinea

Sou a: Inici / Recerca / Tesis doctorals / Metodología de análisis en el tiempo para evaluar la escasez de agua dulce en función de la oferta y de la demanda. Caso de estudio: los países de la región del golfo de Guinea

Metodología de análisis en el tiempo para evaluar la escasez de agua dulce en función de la oferta y de la demanda. Caso de estudio: los países de la región del golfo de Guinea

Autora: Beatriz Escribano Rodriguez de Robles. Juliol de 2010
Director: Josep Xercavins
Departament: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
Data de la defensa: 14 de juliol de 2010 

Resum de la tesi:

L'objectiu d'aquesta tesi és dotar-se d'una metodologia d'anàlisi dinàmica en el temps que permet revalorar permanentment la problemàtica de l'escassetat d'aigua dolça en funció de l'oferta i la demanda. Per fer-ho, hem tingut en compte les variacions dels seus factors conductors, i entre ells sobretot el de les necessitats en el desenvolupament humà. La metodologia és de maneig operatiu, en la que es poden introduir de manera ràpida i senzilla els canvis en les variables que determinaran l'oferta i la demanda dinàmica d'aigua dolça. 

La proposta metodològica es caracteritza per diversos punts clau. En primer lloc, desenvolupem una discussió terminològica i conceptual en la que, a partir de l'estat de l'art actual, arribem a definir els conceptes de l'oferta i la demanda dinàmica d'aigua dolça renovable com a primer pas fonamental de la nostra metodologia, elaborant un glossari terminològic i conceptual propi per a aquest treball.

A partir de la caracterització de l'oferta i la demanda dinàmica s'analitza l'escenari "business as usual" constatant-se i valorant-se la gravetat de la situació dels nou països que formen la regió del Golf de Guinea, deguda fonamentalment a la no existència o a la no implementació de gestió d'extracció, distribució i abastament d'aigua dolça per falta de recursos econòmics o voluntats polítiques. El nostre segon pas metodològic permet corroborar la qualificació usual de la situació d'aquests països com d'escassetat econòmica. Per poder cobrir aquesta etapa de la proposta metodològica ha estat necessari resoldre, també metodològicament, la molt important escassetat de dades per a la majoria de països en desenvolupament.

La nostra proposta metodològica parteix del supòsit de treballar amb la realitat, detectant inconvenients i limitacions en aplicar-la al cas d'estudi dels països de la nostra regió. Una d'aquestes limitacions és clarament la falta de dades necessàries per elaborar els nostres escenaris o per a determinar els estàndards o confeccionar el nou índex; en la mesura que s'han anat presentant aquestes circumstàncies, hem recorregut a solucions metodològiques que ens han permès estimar noves dades a partir de correlacions i/o extrapolacions de les dades existents. 

El següent punt clau i una de les aportacions principals d'aquest treball de proposta metodològica és a partid d'unes determinades objectivitzacions d'estàndards de demanda d'aigua dolça lligats a uns nivells acceptables de benestar i qualitat de vida, reanalitzar mitjançant la construcció i anàlisi dels escenaris de futur corresponents, les possibilitats i debilitats reals d'aquests països en relació a l'escassetat d'aigua dolça.

El darrer punt clau és l'elaboració d'una proposta d'un índex que ens permeti avaluar de forma sintètica i ràpida la situació d'un país o regió segons el nivell de capacitat per a satisfer demandes d'aigua dolça corresponents a un estàndard de demanda establert de forma clara i explícita. Aquest índex ens permet detectar de manera primerenca possibles alertes que més enllà d'una escassetat física o econòmica ens siguin útils (igual que en el cas de la representació i l'anàlisi dels resultats dels diferents escenaris de futur) per a la presa de decisions, en funció dels objectius pretesos. 

L'eina de recolzament per elaborar les representacions dels escenaris és, en si mateixa, un altre element instrumental que a més de tenir una bona resolució de disseny gràfic, ha de facilitar els càlculs necessaris per a l'anàlisi dels escenaris, així com emmagatzemar la informació de manera còmoda i en la que es puguin introduir canvis fàcilment. 

La metodologia és una eina objectiva i útil dirigida a responsables polítics i tècnics, estudiosos i investigadors que doni suport a la presa de decisions i/o a la visualització de la valoració de l'escassetat d'aigua dolça en el marc d'un pretès desenvolupament humà sostenible.


Accés al document de la tesi